Dotacje PUP–Dofinansowanie stanowiska pracy

Dotacje PUP–Dofinansowanie stanowiska pracy

O dotacje PUP mogą ubiegać się nie tylko osoby zainteresowana otworzeniem działalności gospodarczej lecz również przedsiębiorcy istniejący już na rynku. Jedną z form takiego wsparcia jest refundacja wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy. Refundacja ta polega na utworzeniu w firmie nowego stanowiska lub doposażeniu już istniejącego tak aby przedsiębiorca mógł zatrudnić pracownika. Oczywiście biorąc pod uwagę, że refundacji udziela Powiatowy Urząd Pracy pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP. Oby uzyskać fundusze z refundacji wnioskodawca czyt. przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiedni wniosek. Dokument ten jest…

Więcej...