Jak zarejestrować się w PUP przez internet?

Jak zarejestrować się w PUP przez internet?

Prawo daje możliwość zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy drogą elektroniczną. Można tego dokonać na dwa sposoby, z których jeden wymaga posiadania tzw. podpisu elektronicznego. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, by zarejestrować się przez internet jest odwiedzenie rządowej strony www.praca.gov.pl i wypełnienie formularza, który zakwalifikuje nas jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Po tej czynności będziemy mieć do wyboru dwie możliwości rejestracji: utworzenie profilu, wprowadzenie informacji oraz wizyta w urzędzie w celu okazania niezbędnych dokumentów i potwierdzenia naszej tożsamości lub rejestracja w całości drogą elektroniczną. Drugi sposób wymaga…

Więcej...