Formy wsparcia, z których można skorzystać w urzędzie pracy

Formy wsparcia, z których można skorzystać w urzędzie pracy

Formy wsparcia, z których można skorzystać w urzędzie pracy Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) państwo wprowadziło różne formy wsparcia, z których mogą skorzystać osoby, które poszukują pracy, jak i osoby, które poszukują pracowników. Do tych form wsparcia należą: Pośrednictwo pracy To jedna z podstawowych usług rynku pracy. Jest ona realizowana przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Mogą z niej skorzystać osoby poszukujące pracy (zarówno zarejestrowane w urzędzie, jak i…

Więcej...