PUP Wisznice

PUP Wisznice

Powiatowy Urząd Pracy Wisznice ul.Warszawska 13 21-580 Wisznice Godziny otwarcia PUP Wisznice Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-16.00 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.00 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy Tel. centrala: (83) 3782716 Tel. sekretariat: (83) 3782716 FAX Powiatowego Urzędu Pracy Fax: (83) 3782716 Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy http://www.pupbialapodlaska.pl/ Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy lubpwi@praca.gov.pl Oferty pracy w PUP Wisznice http://www.pupbialapodlaska.pl/oferty_pracy/oferty_pracy_rynek_lokalny.html Mapa dojazdu do PUP Wisznice

Więcej...

PUP Terespol

PUP Terespol

Powiatowy Urząd Pracy Terespol ul.Wojska Polskiego, 21-550 Terespol Godziny otwarcia PUP Terespol Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-16.00 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.00 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy Tel. centrala: (83) 3752562 Tel. sekretariat: (83) 3752562 FAX Powiatowego Urzędu Pracy Fax: (83) 3752562 Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy http://www.pupbialapodlaska.pl/ Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy lubpte@praca.gov.pl Oferty pracy w PUP Terespol http://www.pupbialapodlaska.pl/oferty_pracy/oferty_pracy_rynek_lokalny.html Mapa dojazdu do PUP Terespol Oddział Zamiejscowy Ewidencji i Rynku Prac w Terespolu – swoim działaniem obejmuje: miasto Terespol gminę Kodeń gminę Terespol. Mieszkańcy pozostałych gmin obsługiwani są przez…

Więcej...

PUP Poniatowa

PUP Poniatowa

Powiatowy Urząd Pracy Poniatowa ul.Młodzieżowa 2 24-320 Poniatowa Godziny otwarcia PUP Poniatowa Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-16.00 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.00 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy Sekretariat 81 827 73 50 Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przyznawanie świadczeń, ubezpieczenia osób bezrobotnych, stypendia z tyt. kontynuowania nauki, dodatki aktywizacyjne, refundacja składki KRUS 81 827 73 55 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne Refundacja kosztów składek za bezrobotnych do 30. r.ż. Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego…

Więcej...

PUP Kock

PUP Kock

Powiatowy Urząd Pracy Kock aleja Wojska Polskiego 25, 21-150 Kock Godziny otwarcia PUP Kock Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-16.00 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.00 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy tel (081) 859-14-66 FAX Powiatowego Urzędu Pracy fax (081) 859-14-66 Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy http://puplubartow.pl/ Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy lulbko@praca.gov.pl Oferty pracy w PUP Kock http://puplubartow.pl/oferty Mapa dojazdu do PUP Kock

Więcej...

PUP Dęblin

PUP Dęblin

Powiatowy Urząd Pracy Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin Godziny otwarcia PUP Dęblin Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-16.00 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.00 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy tel.: (81) 883-02-26 wew. 200 , 250 tel.: (81) 883-08-74, 883-20-17 Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524 FAX Powiatowego Urzędu Pracy fax.: (81) 883-02-26 wew. 255 Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy www.pupryki.pl Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy urzad_filia@pupryki.pl Oferty pracy w PUP Dęblin http://www.pupryki.pl/oferty-pup Mapa dojazdu do PUP Dęblin

Więcej...

PUP Bychawa

PUP Bychawa

Powiatowy Urząd Pracy Bychawa ul.Mickiewicza 11, 23-100 Bychawa Godziny otwarcia PUP Bychawa Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-16.00 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.00 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy tel.: 81 566-00-36, 81 566-02-89 Kierownik PUP Lublin Filia Bychawa mgr Bożena Szymula pok. 7 tel.: 81 566-00-36 Rejestracja pok. 1-2 tel. wew. 23 Obsługa osób bezrobotnych pok. 1-2 tel. wew. 10 Staże, prace społecznie użyteczne pok. 2 tel. wew. 11 Pośrednictwo pracy pok. 1 tel. wew. 12 Szkolenia, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych pok. 3 tel. wew. 21 Klub Pracy pok….

Więcej...

PUP Bełżyce

PUP Bełżyce

Powiatowy Urząd Pracy we Bełżycach ul.Lubelska 8, 24-200 Bełżyce Godziny otwarcia PUP Bełżyce Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-16.00 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.00 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy tel.: 81 517-32-40, 81 517-37-70 Sekretariat pok. 3 tel.: 81 517-32-40 e-mail: pupbelzyce@puplublin.pl lub lulube@praca.gov.pl p.o. Kierownika tel. 81 517-32-40 Doradca zawodowy pok. 7 tel. wew. 17 Staże pok. 6 tel. wew. 16 Szkolenia pok. 7 tel. wew. 17 Rejestracja, ubezpieczenia pok. 9 tel. wew. 19 Przygotowania zawodowe, prace interwencyjne, doposażenie stanowiska pracy pok. 1 tel. wew. 11 Dotacje pok. 4…

Więcej...

PUP Włodawa

PUP Włodawa

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 22-200 Włodawa Godziny otwarcia PUP Włodawa Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-16.00 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.00 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy tel(082) 57-25-240 pokój 22 tel. 82 5725 060 – szkolenia, parter sala obsługi tel. 82 5725 175 lub 5724 829 – pośrednicy pracy, pokój 19 tel. 82 5724 769 – doradcy zawodowi FAX Powiatowego Urzędu Pracy (082) 57-24-043 Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy www.pup.wlodawa.pl Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy luwl@praca.gov.pl sekretariat@pup.wlodawa.pl Oferty pracy w PUP Włodawa http://pup.wlodawa.pl/oferty Mapa dojazdu do…

Więcej...

PUP Tomaszów Lubelski

PUP Tomaszów Lubelski

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 35 22-600 Tomaszów Lubelski Godziny otwarcia PUP Tomaszów Lubelski Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-15.30 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.30 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy Telefon kontaktowy: 84 664 20 24; 84 664 20 72 FAX Powiatowego Urzędu Pracy 81 461 35 98 Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy http://www.tomaszowlub.pup.gov.pl/ Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy luto@praca.gov.ply Oferty pracy w PUP Tomaszów Lubelski http://www.tomaszowlub.pup.gov.pl/page/9/oferty-pracy.html Mapa dojazdu do PUP Tomaszów Lubelski

Więcej...

PUP Świdnik

PUP Świdnik

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Godziny otwarcia PUP Świdnik Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-15.30 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.30 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy Sekretariat / Centrala :81 461 35 02 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Telefon: 81 461-35-07 Zastępca Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Telefon: 81 461-35-07 Zastępca Dyrektora ds. Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Telefon: 81 461-35-07 Główny księgowy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Telefon: 81 461-35-26 FAX Powiatowego Urzędu Pracy 81 461…

Więcej...