Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4 20-914 Lublin Godziny otwarcia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 Numer telefonu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 81-74-24-100 FAX Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 81-74-24-102 Strona internetowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie http://www.lublin.uw.gov.pl/ Adres e-mail Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie poczta@lublin.uw.gov.pl Mapa dojazdu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Więcej...

WUP Zamość

WUP Zamość

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Zamościu ul. Partyzantów 3 22-400 Zamość Godziny otwarcia WUP w Zamościu od poniedziałku do piątku: 7.30-15.30 Numer telefonu do WUP w Zamościu (0-84) 677-66-17 (0-84) 677-66-18 (0-84) 677-66-19 FAX WUP w Zamościu (0-84) 677-66-17 Strona internetowa WUP w Zamościu http://wuplublin.praca.gov.pl/ Adres e-mail WUP w Zamościu luwuza@praca.gov.pl E-mail Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zamościu centrum.zamosc@wup.lublin.pl Oferty pracy w WUP w Zamościu http://wuplublin.praca.gov.pl/oferty-pracy Mapa dojazdu do WUP w Zamościu

Więcej...

WUP Chełmno

WUP Chełmno

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Chełmie Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm Godziny otwarcia WUP w Chełmie od poniedziałku do piątku: 7.30-15.30 Numer telefonu do WUP w Chełmie (0-82) 563-05-82 FAX WUP w Chełmie (0-82) 563-17-52 Strona internetowa WUP w Chełmie http://wuplublin.praca.gov.pl/ Adres e-mail WUP w Chełmie luwuch@praca.gov.pl E-mail Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Chełmie centrum.chelm@wup.lublin.p Oferty pracy w WUP w Chełmie http://wuplublin.praca.gov.pl/oferty-pracy Mapa dojazdu do WUP w Chełmie

Więcej...

PUP Lublin

PUP Lublin

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ul. Mełgiewska 11c 20-209 Lublin Godziny otwarcia PUP w Lublinie Godziny pracy urzędu poniedziałek: 7:30 – 15:30 wtorek: 7:30 – 15:30 środa: 7:30 – 15:30 czwartek: 7:30 – 15:30 piątek: 7:30 – 15:30 Interesanci przyjmowani są w godzinach 8:00 – 14:00 Numer telefonu do PUP w Lublinie (081) 745-18-16 (081) 749-66-30 FAX PUP w Lublinie (081) 745-18-17 Strona internetowa PUP w Lublinie http://www.puplublin.pl/ Adres e-mail PUP w Lublinie lul1@praca.gov.pl Oferty pracy w PUP http://www.puplublin.pl/oferty Mapa dojazdu do PUP w Lublinie Zasięg terytorialny urzędu Gminy obsługiwane…

Więcej...

PUP Biała Podlaska (Filia w Międzyrzeczu Podlaskim)

PUP Biała Podlaska (Filia w Międzyrzeczu Podlaskim)

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej Filia w Międzyrzeczu Podlaskim Adres:ul. Brzeska 16 21-560 Międzyrzec Podlaski Numer telefonu do PUP w Międzyrzeczu Podlaskim (0-83) 3713090 (0-83) 3715993 FAX PUP w Międzyrzeczu Podlaskim (0-83) 3712408 Strona internetowa PUP w Międzyrzeczu Podlaskim http://www.pupbialapodlaska.pl/ Adres e-mail PUP w Międzyrzeczu Podlaskim lubpmi@praca.gov.pl Oferty pracy w PUP w Międzyrzeczu Podlaskim http://www.pupbialapodlaska.pl/oferty_pracy/oferty_pracy_rynek_lokalny.html Mapa dojazdu do PUP w Międzyrzeczu Podlaskim Zasięg terytorialny urzędu Oddział Zamiejscowy Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim – swoim działaniem obejmuje: miasto Międzyrzec Podlaski, gminę Drelów, gminę Międzyrzec Podlaski.

Więcej...

MUP Lublin

MUP Lublin

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin Godziny otwarcia MUP w Lublinie poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 Numer telefonu do MUP w Lublinie + 48 81 19524 FAX MUP w Lublinie + 48 81 466 52 01 Strona internetowa MUP w Lublinie http://www.mup.lublin.pl/ Adres e-mail MUP w Lublinie mup@mup.lublin.pl Oferty pracy w MUP w Lublinie http://www.mup.lublin.pl/oferty_pracy/index.html Mapa dojazdu do MUP w Lublinie

Więcej...

PUP Wisznice

PUP Wisznice

Powiatowy Urząd Pracy Wisznice ul.Warszawska 13 21-580 Wisznice Godziny otwarcia PUP Wisznice Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-16.00 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.00 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy Tel. centrala: (83) 3782716 Tel. sekretariat: (83) 3782716 FAX Powiatowego Urzędu Pracy Fax: (83) 3782716 Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy http://www.pupbialapodlaska.pl/ Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy lubpwi@praca.gov.pl Oferty pracy w PUP Wisznice http://www.pupbialapodlaska.pl/oferty_pracy/oferty_pracy_rynek_lokalny.html Mapa dojazdu do PUP Wisznice

Więcej...

PUP Terespol

PUP Terespol

Powiatowy Urząd Pracy Terespol ul.Wojska Polskiego, 21-550 Terespol Godziny otwarcia PUP Terespol Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-16.00 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.00 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy Tel. centrala: (83) 3752562 Tel. sekretariat: (83) 3752562 FAX Powiatowego Urzędu Pracy Fax: (83) 3752562 Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy http://www.pupbialapodlaska.pl/ Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy lubpte@praca.gov.pl Oferty pracy w PUP Terespol http://www.pupbialapodlaska.pl/oferty_pracy/oferty_pracy_rynek_lokalny.html Mapa dojazdu do PUP Terespol Oddział Zamiejscowy Ewidencji i Rynku Prac w Terespolu – swoim działaniem obejmuje: miasto Terespol gminę Kodeń gminę Terespol. Mieszkańcy pozostałych gmin obsługiwani są przez…

Więcej...

PUP Poniatowa

PUP Poniatowa

Powiatowy Urząd Pracy Poniatowa ul.Młodzieżowa 2 24-320 Poniatowa Godziny otwarcia PUP Poniatowa Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-16.00 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.00 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy Sekretariat 81 827 73 50 Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przyznawanie świadczeń, ubezpieczenia osób bezrobotnych, stypendia z tyt. kontynuowania nauki, dodatki aktywizacyjne, refundacja składki KRUS 81 827 73 55 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne Refundacja kosztów składek za bezrobotnych do 30. r.ż. Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego…

Więcej...

PUP Kock

PUP Kock

Powiatowy Urząd Pracy Kock aleja Wojska Polskiego 25, 21-150 Kock Godziny otwarcia PUP Kock Poniedziałek 7.30-15.30 Wtorek 7.30-16.00 Środa 7.30-15.30 Czwartek 7.30-15.30 Piątek 7.30-15.00 Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy tel (081) 859-14-66 FAX Powiatowego Urzędu Pracy fax (081) 859-14-66 Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy http://puplubartow.pl/ Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy lulbko@praca.gov.pl Oferty pracy w PUP Kock http://puplubartow.pl/oferty Mapa dojazdu do PUP Kock

Więcej...