Czym jest work life balance?

BALANCE

Przez work life balance określa się równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Uznaje się za kluczowe to, by osiągnąć sukces na każdej płaszczyźnie życia.  Uchroni to przed wypaleniem zawodowym czy nawet przed problemami zdrowotnymi.

BALANCE

Work life balance jest koncepcją zarządzania czasem, która za cel stawia odnalezienie równowagi pomiędzy pracą i ambicjami, a życiem prywatnym – życiem rodzinnym, rozrywką czy zdrowiem. Idea tej koncepcji powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.  Ówczesny rozwój dużych organizacji spowodował pojawianie się problemów społecznych, które dotyczyły pracoholizmu oraz wypalenia zawodowego. Zauważono, że pracownicy pracujący bez przerwy w ponadstandardowym wymiarze czasu, byli coraz mniej wydajni i kreatywni.

Osiągnięcie work life balance nie jest wcale zależne od wykonywanego zawodu czy stanowiska i nie oznacza równego podziału na pracę i czas wolny. Równowaga jest zależna od pracownika i mierzona jego poczuciem satysfakcji.

Korzyści płynące z odnalezienia równowagi pomiędzy karierą, a życiem prywatnym to przede wszystkim:

  1. Zwiększenie swojej produktywności.
  2. Lepsze samopoczucie i ogólny stan zdrowia.
  3. Większy poziom satysfakcji z pracy.
  4. Większa motywacja do pracy.
  5. Większa możliwość samorozwoju i realizowania swoich pasji.

Powiązane artykuły