Dodatki za pracę w nocy

Od 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 2800 zł brutto. W związku z tym dodatki za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach ulegną podwyższeniu w porównaniu do roku poprzedniego. Zgodnie z kodeksem pracy pora nocna obejmuje 8 godzin pracy w godzinach 21:00 – 7:00.  Pora nocna nie musi być ustalona dla wszystkich pracowników w ten sam sposób. Zgodnie z art. 104^1 § 1 pkt 4, w związku z art. 104 Kodeksu pracy wymaga, aby obowiązującą u pracodawcy porę nocną (konkretne 8 godzin doby) ustalić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo w obwieszczeniu pracodawcy. Pracodawca, który nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, musi dodatkowo poinformować pracownika o obowiązującej go porze nocnej w treści pisemnej informacji o porządku pracy przekazywanej pracownikowi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (art. 29 § 3 Kodeksu pracy).

Dodatek za poszczególne miesiące roku 2021 wynoszą odpowiednio:

 • Styczeń – 3,68 zł;
 • Luty – 3,50 zł;
 • Marzec – 3,04 zł;
 • Kwiecień – 3,33 zł;
 • Maj – 3,68 zł;
 • Czerwiec – 3,33 zł;
 • Lipiec – 3,18 zł;
 • Sierpień – 3,18 zł;
 • Wrzesień – 3,18 zł;
 • Październik – 3,33 zł;
 • Listopad – 3,50 zł;
 • Grudzień – 3,18 zł.

Kodeks pracy dokładnie wskazuje grupę pracowników, którzy nie mogą świadczyć pracy w godzinach nocnych. Są to:

 • Kobiety w ciąży (art. 178 § 1 KP);
 • Pracownicy, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia – chyba, że wyrażą na to zgodę (art. 178 §2 KP);
 • Pracownicy młodocianych (art. 203 § 1 KP);
 • Pracownicy niepełnosprawni, chyba, że na sam wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z pózn. zm.).

Powiązane artykuły