Dotacje na otworzenie działalności gospodarczej.

Dotacje na rozpoczęcie działalności

Niejednokrotnie pracując na etacie, wykonując powierzone obowiązki zastanawiamy się jak jest po drugiej stronie lustra. Widzimy się w roli pracodawcy podejmującego kluczowe dla swojego biznesu decyzje, wydającego polecenia i rozporządzającego personelem niczym przywódce stada.

Odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej co roku rusza coraz więcej projektów mających na celu wspomóc przyszłych przedsiębiorców i zachęcić ich do podjęcia samozatrudnienia. W parze z funduszami unijnymi, środki na start pozyskać można również z placówek publicznych jak np. urząd pracy.

Ubiegać o dotacje na otworzenie działalności gospodarczej może się praktycznie każdy bezrobotny jeżeli projekt nie stawia dodatkowych kryteriów typu wiek np. do 30 roku życia czy płeć np. projekt skierowany do kobiet.

Aby ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności należy wypełnić stosowny wniosek zamieszczony na stronie instytucji, która przyznaje dofinansowanie.

Wniosek składa się z kilku odrębnych części : danych personalnych, opisu działalności, której bezrobotny chce się podjąć oraz pliku dodatkowych oświadczeń. Sam wniosek jest jednak często początkiem góry lodowej z jaką idzie się zmierzyć przyszłemu przedsiębiorcy.

Po złożeniu wniosku i zatwierdzeniu jego poprawności pod względem wymaganych dokumentów kandydat ma przedsiębiorce zaproszony zostaje na rozmowę z doradcą zawodowym. Zadaniem doradcy jest ocena na podstawie rozmowy predyspozycji kandydata do prowadzenie działalności oraz stopień jego motywacji.

Kolejnym etapem jest ocena merytoryczna wniosku o dotacje na otworzenie działalności gospodarczejna którą kluczowy wpływ ma sposób w jaki wniosek został przygotowany. Dlatego już na samym początku wypełniając formularz należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na poprawną interpunkcję czy ortografię ale również na to by dokument prezentował wysoką wartość merytoryczną. Poprawny, treściwy oraz konkretny wniosek zostanie dużo wyżej oceniony a niżeli zwykły, nieskładny i byle jaki opis.

W rezultacie otrzymamy notę punktową na podstawie której ustalono zastaje ostateczna pozycja naszego wniosku na liście osób ubiegających się o dotację. In wyższa nota, tym wyższa pozycja, tym większa szansa na otrzymanie datacji.

Powiązane artykuły