Dotacje PUP–Dofinansowanie stanowiska pracy

Dotacje na rozpoczęcie działalnościO dotacje PUP mogą ubiegać się nie tylko osoby zainteresowana otworzeniem działalności gospodarczej lecz również przedsiębiorcy istniejący już na rynku. Jedną z form takiego wsparcia jest refundacja wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy.

Refundacja ta polega na utworzeniu w firmie nowego stanowiska lub doposażeniu już istniejącego tak aby przedsiębiorca mógł zatrudnić pracownika. Oczywiście biorąc pod uwagę, że refundacji udziela Powiatowy Urząd Pracy pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP.

Oby uzyskać fundusze z refundacji wnioskodawca czyt. przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiedni wniosek. Dokument ten jest bardzo zbliżonych do wniosku opisanym w poprzednim artykule przyp. Jak poprawnie napisać wniosek o datację z PUP?

Podobnie i w tym przypadku przedsiębiorca wypełnia wniosek : opisuje działalność którą się znajduje, podaje swój stan majątkowy oraz przedstawia formę zabezpieczenia na wypadek nie wywiązania się z umowy zawartej z PUP. Kwota wnioskowania jest równie z taka sama. Przedsiębiorca może się ubiegać jednorazowo o kwotę do 20 tyś zł, jeden poręczyciel przy refundacji do 10 tyś zł i proporcjonalnie dwóch poręczycieli przy kwocie wnioskowanej powyżej 10 tyś zł.

Warunkiem kluczowym przy złożeniu tego typu wniosku jest fakt, że przedsiębiorca decydujący się na utworzenie stanowiska pracy z pieniędzy refundowanych z PUP, musi pamiętać, że z nowo zatrudnionym pracownikiem wiąże się na okres co najmniej dwóch lat umową o pracę. Pracodawca w tym czasie nie może zwolnić pracownika, zmienić wymiaru ani miejsca pracy.

Powiązane artykuły