Duże zarobki i przywileje na brytyjskim i niemieckim rynku pracy dla Polaków

Rząd brytyjski zapewnia ułatwienia wizowe dla pracowników medycznych i twórców nowych technologii. Kusi również specjalnymi uprawnieniami dla kierowców zawodowych. Z kolei w Niemczech istnieje możliwość zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny pracowników delegowanych oraz opiekunki osób starszych. Wszystko to jest powodem chęci zapełnienia ogromnej liczby wakatów.

Rok 2021 przyniesie wiele zmian na zagranicznym rynku pracy. Tych, którzy będą chcieli dołączyć do naszych rodaków pracujących w Wielkiej Brytanii czeka selekcja. Obecnie w wyniku pandemii koronawirusa i brexitu pracę straciło już 1,7 mln osób. Takich osób może być więcej, ponieważ przewiduje się dalsze redukcje na rynku pracy, w szczególności w sektorze usług. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson poinformował o możliwej interwencji rządu w tym kierunku i zapowiedział, że zatrudnienie w policji i więziennictwie, edukacji oraz służbie zdrowia i służbach porządkowych powinno przebiegać szybko i bezproblemowo mimo panującej sytuacji. Jednak ta praca będzie zapewniona osobom już przebywającym na Wyspach, a nie dla osób dopiero się tam wybierających. Jednak ze względu na chroniczny niedobór wykwalifikowanego personelu powoduje, że polscy lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i ratownicy, którzy zdecydują się na wyjazd będą traktowani inaczej niż reszta emigrantów zarobkowych. Nie będzie ich dotyczyć procedura związana z ubieganiem się o wizę pracowniczą.

Marcina Kiełbasy, prawnika i eksperta Europejskiej Inicjatywy Mobilności Pracy, nowe zachęty Brytyjczyków, ale przede wszystkim dużo lepsze warunki pracy i płacy na Wyspach spowodują dalszy, chociaż nie tak już intensywny jak przed pandemią, drenaż młodej polskiej kadry medycznej.

Nieco inaczej kształtuje się sytuacja w Niemczech. Tam w czasie trwającego lockdownu poszukiwani są Polacy, którzy mogliby delegować i pracować jako opiekunki osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Powiązane artykuły