Elastyczne godziny pracy – bez tego pracownicy są gotów odejść

Jak wynika z najnowszego raportu EY 54% pracowników na świecie zadeklarowało, że rozważy odejście z pracy, jeśli nie zostanie im zapewniona możliwość elastycznej pracy.


Prawie 9 na 10 pracowników oczekuje, że zatrudniający zapewni mu elastyczność w zakresie czasu pracy, jeden na trzech z kolei chce, aby pracodawca skrócił tydzień pracy. Tylko 22 proc. zatrudnionych oczekuje, że powróci do biur w pełnym wymiarze czasu – to najważniejsze wnioski z raportu EY „Work Reimagined Employee Survey”.

„Praca poza biurem, która w większości dużych firm trwa już od ponad roku, pokazała zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, że możliwe jest elastyczne podejście do miejsca wykonywanych czynności bez poważnych zakłóceń w działalności firm. Z jednej strony pracownicy chcą elastyczności, bo widzą dla siebie korzyści z pracy poza biurem – głównie wynikające z oszczędności czasu na dojazdy, możliwości godzenia obowiązków domowych z zawodowymi, z drugiej zaś strony mamy bardziej złożoną i nie dającą jednoznacznych ocen perspektywę pracodawcy” – mówi Karol Raźniewski, Associate Partner w People Advisory Services EY.


Pracownicy uważają, że hybrydowy model pracy zwiększy produktywność firmy, negatywny wpływ na kulturę organizacyjną takiego rozwiązania dostrzega jeden na trzech pracowników. Średnio na świecie zatrudnieni chcieliby łączyć pracę stacjonarną z home office – 2 lub 3 dni byłyby zarezerwowane na pracę zdalną.


„Stara się pogodzić różne interesy, ale pamięta również o wyzwaniach po jego stronie. A tych wyzwań jest wiele. Są one związane między innymi z mierzeniem efektywności pracy zdalnej, zarządzaniem rozproszonym zespołem, wpływem izolacji na kreatywność i umiejętności współpracy pracowników, a także budowaniem kultury organizacyjnej. Do tego dochodzą wymogi prawne (prawo pracy, BHP), koszty powierzchni biurowej, ochrona wrażliwych danych poza biurem. Nie bez znaczenia pozostają balans pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym pracowników, ich kondycja psychiczna i przeciwdziałanie wypaleniu. Firmy stoją dziś przed poważnym wyzwaniem – jak połączyć interesy i oczekiwania wszystkich stron, jednocześnie wciąż pamiętając przecież o ryzykach epidemicznych” – dodaje Karol Raźniewski, Associate Partner w People Advisory Services EY.

Powiązane artykuły