Gwarantowana praca zdalna

Od marca 2020 r. znaczna większość pracodawców przeniosła swoich pracowników na pracę zdalną. Mimo, że część z nich latem wróciła do normalnego trybu pracy, szacuje się, że wciąż nawet 28% pracowników wciąż pracuje zdalnie. Pandemia nie tylko zmieniła nasze życie, ale przede wszystkim zmieniła nastawienie wielu osób do home office. Nic w tym dziwnego, że Polacy wymagają by ta forma pracy była regulowana prawnie.

Jak dowiadujemy się z portalu dobreprogramy.pl, z badania przeprowadzonego na zlecenie Personnel Service, wymagania dotyczące pracy zdalnej nie są jednak duże. 37 proc. zatrudnionych, którzy wzięli udział w badaniu, chciałoby mieć zagwarantowany 1 dzień pracy zdalnej w tygodniu – to daje ok. 50 dni roboczych rocznie. Jednak co piąta osoba uważała, że wystarczyło 20-26 dni pracy zdalnej w roku, czyli tyle ile dni urlopowych. Z kolei 33 proc. badanych jest zdania, że ostateczna decyzja powinna jednak należeć do pracodawcy.

Przed pandemią COVID-19 home office był pewnego rodzaju benefitem dla pracowników. Obecnie, kiedy praca zdalna stała się czymś normalnym, pojawiły się problemy z jej regulacją oraz z partycypowaniem pracodawców w kosztach czy wypadków na home office.

„Nie można tych zagadnień zostawić bez odpowiednich rozwiązań, które dla wszystkich będą jasne” – dodaje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Trzeba jednak pamiętać, że mimo szerokiego zakresu wygód pracy zdalnej, w praktyce często okazuje się, że wiele osób pracujących w tym trybie, wykonuje swoje czynności niemal bez żadnej przerwy. Aż 40 proc. osób przyznało, że na home office robi nadgodziny. Co czwarta osoba poświęca dodatkowo od 1 do 4 godzin tygodniowo na pracę. Co ciekawe, większy problem z regulacją godzin pracy mają młodsze osoby. To zdaniem Inglota jest jednym z powodów, dla których nie chcemy całkowicie przejść na pracę zdalną.

Badanie zlecone przez Personnel Service przeprowadzono w listopadzie 2020 roku metodą CAWI na panelu Ariadna. Wzięło w nim udział 1049 osób.

Powiązane artykuły