Konkurs na Pracodawcę Przyjaznego Cudzoziemcom w Gdańsku

W Gdańsku rozpoczęła się III edycja konkursu, który ma na celu wybrać przedsiębiorców przyjaznych dla cudzoziemców. Konkurs organizowany jest przez Gdański Urząd Pracy, a pod uwagę brani są przedsiębiorcy, którzy umożliwiają cudzoziemcom zarówno pracę, jak i integrację.

Kierownicza Działu Zatrudnienia Cudzoziemców w Gdańskim UP, Sylwia Dymnicka informuje: „chodzi między innymi o organizowanie kursów języka polskiego, dostępność w zakładzie pracy dwujęzycznych koordynatorów czy realizację programów wspierających poszukiwania mieszkania bądź załatwiania spraw administracyjnych w lokalnych urzędach”.

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza w elektronicznej lub papierowej wersji i przesłanie go do Gdańskiego UP do 18 grudnia 2020 r. W kokursie mogą uczestniczyć zarówno małe i rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. W szczególności zachęca się do wzięcia udzału przedsiębiorców,którzy w tym wyjątkowo trudnym roku 2020 zatrudniają obcokrajowców. Sylwia Dymicka mówi: „zależy nam na wyróżnieniu podmiotów, które w tym trudnym okresie potrafiły nie tylko dostosować się do nowych realiów, ale też w sposób odpowiedzialny działać na rzecz swoich pracowników, w tym szczególnie obcokrajowców”.

Powiązane artykuły