Jak krajowi przedsiębiorcy chronią swoich pracowników przed Koronawirusem?

W związku z postępującą epidemią w kraju rośnie ryzyko zarażenia się groźnym w swych skutkach wirusem 2019-nCoV. Co w przypadku firm, które zlecają delegację swoim pracownikom do miejsc najbardziej narażonych na zachorowanie?

 

Dotychczaskorrrrrona wszelkie działania ze strony przedsiębiorców są indywidualną kwestią niepodyktowaną ze strony organów krajowych. Najbardziej narażoną grupą są pracownicy, którzy dostają polecenie wyjazdów poza granice swoich państw. W tym przypadku pracodawcy działają na korzyść swoich pracowników i odwołują wszelkie spotkania. Kolejną praktyką jest instalacja dozowników z płynem antybakteryjnym, bowiem profilaktyka związana z wirusem zakłada przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Co ważne dokładne mycie rąk przez około trzydzieści sekund pozwoli zabić większość bakterii. W przypadku zauważenia jakichkolwiek podejrzanych symptomów u współpracowników należy bezzwłocznie poinformować o tym przełożonego, a następnie skierować pracownika do lekarza. W sytuacjach wyjątkowego zagrożenia istnieje możliwość oddelegowania pracownika do pracy w domu, wyposażając go we wszystkie niezbędne akcesoria pozwalające na wykonywanie powierzonych obowiązków.

Sytuacja ma charakter rozwojowy, warto więc śledzić najnowsze komunikaty ze strony krajowych organizacji i zadbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Powiązane artykuły