Jak napisać CV – dane osobowe

curriculum vitae

Jak napisać CV ?

Część I

CV
CV

Zaczynając pracę nad zyciorysem należy pamiętać o nagłówku. Na przełomie ostatnich lat  przyjeło się, że życiorys rozpoczyna się nagłówkiem CURRICULUM VITAE.
W przypadku klasycznego szablonu CV nagłowek należy zamieścić na górze strony, drukowaną czcionką ( można użyć pogrubienia lub kursywy, nie ma na to konkretnej reguły ) oraz wujustować.

Następnie przechodznimy do danych osobowych. Kolejno w naszym CV powinny znaleść się informacje tj :

  • imię i nazwisko,
  • adres, dokładny adres zamieszkania nie zameldowania,
  • data urodzenia. Można obok daty uradzenia dodać miejsce. Jest to obowiązkowe pole w każdym CV. ALternatywnie można zastąpić je polem wiek.  Należy pamiętać aby pole te stosować zamienie. W przypadku gdy podajemy datę urodzenia nie dodajemy pola wiek i odwrotnie.
  • dane kontaktowe.  Należy zamieścić numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. W przypadku adresu poczty elektronicznej należy pamiętać aby adres ten zawierał nasze imię i nazwisko, imię, nazwisko bądź inicjały. Nie należy zamieszczać prywatnych adresów o nazwach nic nie mówiących (np.Misia886 ) ponieważ jest to mało profesjonalne. Nie znamy naszego przyszłego pracodawcy więc nie mamy pewności jak taki adres może zostać odebrany, poza tym zależy nam na zrobieniu dobrego wrażenia a takie posunięcie z góry uważane jest za minus.
  •  Stan cywilny- kiedyś obowiązkowy podpunkt CV, dziś nie jest to wymagane. Informacja taka może lecz nie musi pojawić się w dokumentach aplikacyjnych. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy w ogłoszeniu jest dopisek z prośbą o wymienienie swojego stanu cywilnego.

Powiązane artykuły