Jak napisać CV – wykształcenie

curriculum vitae

Jak napisać CV ?

Część III

Zaraz po zamieszczeniu danych osobowych i wybraniu odpowiedniego zdjęcia kolejnym punktem CV jest wykształcenie. Wykształcenie jest jednym z najważniejszych kryteriów jakie podlegają ocenie kiedy ubiegamy się o konkretne stanowisko. Podczas podsumowywania Naszej edukacji ważna jest aby rubryka ta była przejrzysta, czytelna i zawierała ( w zależności od możliwości) informacje ukierunkowane na profil stanowiska o które się ubiegamy.

CV
CV

Aby zachować czytelny dla pracodawcy format należy zadbać o elementy takie jak :

a)      Data

Bez znaczenia czy stosujemy ramy czasowe opisując nasze wykształcenia czy doświadczenia zawodowe należy trzymać się jednego formatu daty. Jeżeli zamierzamy być dokładni i określać ramy czasowe co do dnia najbardziej przejrzysty wydaje się zapis : RRRR-MM-DD gdzie kolejno RRRR to czterocyfrowy rok, MM dwucyfrowy miesiąc i DD dwucyfrowy dzień (np. 1999-07-23). Zapis ten jest szczególnie przejrzysty ponieważ określa czas od ogółu, jakim jest dany rok do szczegółu, w naszym przypadku odnosi się do konkretnego dnia. Oczywiście można ograniczyć się do miesiąca i roku. Tu kolejność jest dowolna. To jaki zastosujemy zapis jest naszą indywidualną sprawą, ważne aby raz obrany format został zachowany w całym dokumencie, jednocześnie ułatwiając zapoznanie się z jego treścią.

b)      Chronologia

Wszystkie wydarzenia jakie napiszemy w CV powinny został ułożone w kolejności chronologicznej, dokładniej w chronologii odwróconej np. studia, szkoła średnia, szkoła podstawowa. Na początku zamieszczamy ostatni etap edukacji i stopniowo przechodzimy do tych wcześniejszych.

c)      Skróty

W życiu codziennym skróty znacząco ułatwiają nam życie, skracają czas i są ogólnie rozumiane. Pisanie CV nie polega jednak na pójściu na łatwiznę, wręcz przeciwnie, im więcej czasu poświęcimy tym lepszy efekt otrzymamy. Życiorys jest dokumentem w którym nie używamy skrótów. Nazwy szkół i uczelni, tytuły naukowe, miejscowości rozwijamy do nazwy pełnej np. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.

d)     )  Szkoły nieukończone.

Pod tym pojęciem mamy dwa warianty, oba rozpatrywane całkowicie odrębnie. Rozróżniamy szkoły nieukończone oraz te do których nadal uczęszczamy.

W przypadku szkół nieukończonych zaleca aby ich nie pisać w CV. Osoby rekrutujące często pytają o przyczynę nieukończenia szkoły lub uczelni. Wymijająca, nieskładna odpowiedź kandydata nie wpływa korzystnie na ocenę jego osoby. Ponadto przyszli pracodawcy nauczyli się zakładać, że wina w nie ukończenia szkoły lub uczelni leży po stronie kandydata.

Całkowicie odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku szkół i uczelni na, które kandydat nadal uczęszcza. Posiadanie w tym przypadku tytułu nie jest aż tak istotne. Dla pracodawcy ważna jest już zdobyta przez kandydata wiedza oraz fakt, że jest ona na bieżąco rozwijana. Coraz mniejszy problem stanowi dla pracodawców zatrudnianie studentów. W CV jak najbardziej powinna znaleźć się na ten temat prawidłowo zapisana informacja. Zapis ten może wyglądać następująco : „od 2013 do teraz” lub „2013 – nadal”

e)      wydział, kierunek, tytuł itp.

CV to nie książka na Nasz temat. Pamiętajmy, że jest to krótki, treściwy i przejrzysty dokument, który ma nam zapewnić wymarzone stanowisko pracy. Musimy się więc gdzieś ograniczyć i zaoszczędzić trochę miejsca na ciąg dalszy życiorysu. Dobrze jest oszczędzać właśnie w tym miejscu. Pamiętajmy, że informacja ma być przede wszystkim czytelna. Podkreślmy lub pogrubmy te informacje, które są istotne. Tytuł naukowy, kierunek studiów. Wyszczególnijmy te informacje, które wyróżnią naszą kandydaturę na to konkretne stanowisko.

Dobrze jest w tym podpunkcie pamiętać o tytule pracy magisterskiej. Jeżeli tytuł naszej pracy jest powiązany ze stanowiskiem o jakie się ubiegamy jak najbardziej powinniśmy wygospodarowac w CV miejsce na tę informację oraz odpowiednio ją wyszczególnić.

Powiązane artykuły