Nepotyzm w pracy

Nepotyzm charakteryzuje się faworyzowaniem przez pracodawcę krewnych i przyjaciół przy obsadzaniu wysokich stanowisk w pracy. Jeżeli w firmie dochodzi do dyskryminacji, a pracodawca docenia starania jedynie członków rodziny bądź swoich przyjaciół, nie zwracając im przy tym uwagi na ich złe zachowanie, mamy do czynienia z nepotyzmem. Takie sytuacje można, a nawet należy zgłaszać do sądu pracy.

Nepotyzm w pracy objawia się:

1. Zatrudnianiem członków rodziny – nie chodzi o firmy rodzinne, w których ta kwestia jest normalna, ale o większe przedsiębiorstwa i korporacje. Gdy pracodawca zatrudni niekompetentnego członka rodziny zamiast osobę posiadającą odpowiednia kwalifikacje i umiejętności, z pewnością mamy do czynienia z nepotyzmem.

2. Zatrudnianie „po znajomości” – przyjmowanie do pracy znajomych, ich lepsze traktowanie czy oferowanie lepszych warunków pracy i zatrudnienia, to kolejny objaw nepotyzmy często spotykany w dużych firmach.

3. Popieranie wyborów spokrewnionych osób, nawet w przypadku, gdy ich decyzje nie są korzystne, a nawet są niewłaściwe.

4. Faworyzowanie współpracowników, którzy należą do rodziny lub są dobrymi znajomymi.

Jak możemy dowiedzieć się z portalu praca.money.pl: „W polskim prawie obowiązuje zakaz nepotyzmu w urzędach. W jednym nie mogą pracować małżonkowi, rodzina do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz pierwszego stopnia powinowactwa. Zasada ta obowiązuje jeśli któryś z członków rodziny podlegałby służbowo innemu członkowi rodziny. Warto pamiętać, że zasada ta obowiązuje jedynie w urzędach, ale już nie w firmach należących do państwa”.

Powiązane artykuły