Dotacje na rozpoczęcie działalności. Pisanie wniosku.

Dotacje na rozpoczęcie działalności są coraz popularniejszą metodą pozyskania środków na start. Jak się jednak do tego zabrać? Jak napisać poprawnie wniosek? I czy taki wniosek napisać samodzielnie czy zlecić profesjonaliście.

Dotacje na rozpoczęcie działalności

Pisanie wniosków często nie jest kojarzone z zadaniem dla zwykłego śmiertelnika. Stos papierów, dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń już na pierwszy rzut oka przyprawia o dreszcze a po wstępnym zapoznaniu się z dokumentem odczucie to często się pogarsza.

W takiej sytuacji przeciętny Kowalski albo od razu zrezygnuje, albo poszuka firmy, która się tego podejmie w jego imieniu. Aktualnie na rynku jest wiele przedsiębiorstw specjalizujących się w pozyskiwaniu pieniędzy z dotacji zarówno unijnych jak i środków publicznych. Alternatywnym rozwiązaniem są osoby prywatne, które dorabiają na świadczeniu tego typu usług.

Najczęściej sytuacja przedstawia się w następujący sposób:

Kowalski znajduje firmę, która podejmie się pomocy w napisaniu wniosku na dotacje na rozpoczęcie działalności i udaje się na rozmowę. Podczas spotkania dokładnie omawiane są wszystkie założenia dotyczące podmiotu, który ma zostać sfinansowany z dotacji. Przedstawiane zostają koszty sporządzenia dokumentu, jak również w przypadku pozyskania funduszy, procent od uzyskanej dotacji. Procent ten zazwyczaj jest proporcjonalny do wysokości kwoty o którą wnioskujemy i średnio waha się w granicy 5-10% kwoty dofinansowania.

Jest to wygodne rozwiązanie polegające na dostarczeniu pośrednikowi podstawowych danych oraz dokumentów a następnie uregulowaniu należności.

Jednakże należy pamiętać, że jeżeli wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony i, nie uzyskamy dofinansowania koszt sporządzenia wniosku nie zostanie zwrócony.

Ok. Załóżmy, że nasz Pan Kowalski jest jednak osobą ambitną i postanawia samodzielnie zabrać się do pracy nad sporządzeniem wniosku wg założenia, że jeżeli coś ma zostać zrobione dobrze należy zrobić to samemu.

Wniosek na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP składa się z kilku podstawowych elementów, które po kolei omówimy.

  1. Dane personalne. Najprostsza i najprzyjemniejsza część. We wniosku zamieszczamy wszystkie podstawowe dane osobowe : imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu, numer i seria dowodu osobistego, pesel, NIP itp. Wypełniamy wszystkie rubryki czytelnie. Najlepszym rozwiązaniem jest wypełnianie dokumentu elektronicznie, da to gwarancję czytelności wniosku a zarazem dokument wyglądać będzie schludnie i estetycznie.
  2. Następnie Kowalski odpowiada na pytania. Pytań jest niewiele, są jasno sformowane i nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Do tego rodzaju pytań zaliczają się min.: Czy prowadziliśmy wcześniej działalność gospodarczą? Czy posiadamy zobowiązania/ zadłużenia ( typu kredyty itp.)? Jakie posiadany umiejętności dodatkowe, skończone kursy i szkolenia.
  3. Kolejnym punktem wniosku na dotacje na rozpoczęcie działalności a zarazem najistotniejszym jest część poświęcona działalności jaką chcemy otworzyć. Na tym etapie należy zadbać przede wszystkim o dobrą merytorykę wniosku oraz zwrócić szczególną uwagę na na poprawną stylistykę i zachowanie poprawnej ortografii.
    Należy dokładnie przemyśleć, czym chcemy się zajmować, jaką działalność będziemy prowadzić, w skrócie na czym chcemy zarabiać. Opis działalności powinien składać się mniej więcej z 30-50 zdań. Krótko, zwięźle i treściwie.
    W kolejnych punktach proszeni jesteśmy o przedstawienie analizy konkurencji na rynku, udzielenie informacji czy w przyszłości planujemy zatrudnić pracowników i czy posiadamy jakiekolwiek kontakty w branży które ułatwią nam start.
  4. Analiza finansowa.Dość często spotykanym sposobem prezentacji analizy finansowej jest dołączona do wniosku tabelka. Znacząco ułatwia to przedstawienie wydatków jakie przewidujemy aby otworzyć działalność. Istotnym jest aby dokładnie zaznajomić się z listą dób jakie można zakupić za środki z dotacji. Zazwyczaj są to środki tzw trwałe, czyli tłumacząc w najprostszy sposób wszystko to co w razie niepowodzenia można sprzedać, choć i tu kryją się wyjątki. Dofinansowanie można pozyskać na zakup maszyn , choć już nie pojazdów, na wyposażenie biura tylu meble, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, choć koszt licencji ponosimy we własnym zakresie itp.Podczas sporządzenia analizy finansowej należy pamiętać o wyodrębnieniu środków na reklamę. Środki powinny stanowić 5-15% kwoty o jaką się ubiegamy.Przy datacji z PUP dodatkowym podpunktem analizy finansowej jest przedstawienie wstępnego kosztorysu działalności gospodarczej. Polega to na przedstawieniu przewidywanego przychodu oraz wydatków co w ostateczności ma za zadanie przedstawić potencjalny zysk zakładanej firmy.
  1. Ostatnim etapem jest zabezpieczenie Powiatowego Urzędu Pracy na wypadek niespełnienia wymagań dotyczących umowy na podstawie, której uzyskamy dotację. Zabezpieczenie to polega na zobowiązaniu się w jaki sposób wnioskowana kwota zostanie zwrócony w przypadku niewywiązania się z umowy zawartej z PUP’em. Najpowszechniejszą forma zabezpieczenia jest poręczycielstwo. Dotację w PUP prowadzone są na kwotę do 20 tyś zł. Poręczyciela przedstawiamy jednego w przypadku gdy ubiegamy się o kwotę do 10 tyś zł , proporcjonalnie dwóch jeżeli kwota wnioskowani jest wyższa niz 10 tyś zł.

Należy zwróć szczególną uwagę na to kogo możemy przedstawić jako poręczyciela. Informacja ta zawarta jest najczęściej w regulaminie dołączonym do wniosku na dotacje na rozpoczęcie działalności.

.

Powiązane artykuły