Przepaść między zarobkami kobiet i mężczyzn rosnąca wraz z wykształceniem

Z raportu przygotowanego przez firmę Sedlak&Sedlak na temat korelacji między zarobkami a wykształceniem wynika, że mężczyzna z wyższym wykształceniem zarabia średnio o 1777 zł więcej od kobiety o tych samych kwalifikacjach.

W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięły udział 29 683 osoby posiadające tytuł magistra. Osoby te stanowiły 33 proc. badanej próby. 20 proc. osób biorących udział w badaniu miało wykształcenie średnie (zdana matura), 19 proc. wyższe magisterskie inżynierskie a 18 proc. wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie).

Pierwsze nadanie wykazało, że wykształcenie ma duży wpływ na płace. Z badania za 2020 rok wynika, że osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim zarabiały blisko dwa razy więcej (6 725 PLN) niż osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (3 800 PLN).

Dane wykazały, że na każdym poziomie wykształcenia mężczyźni zarabiają więcej od kobiet. Różnica zwiększała się z kolejnym poziomem wykształcenia. Im dłuższy staż, tym dynamika płac osób z wykształceniem magisterskim jest wyższa od dynamiki płac osób posiadających wykształcenie pomaturalne lub zasadnicze zawodowe.

Powiązane artykuły