PUP Aleksandrów Kujawski

Powiatowy Urząd Pracy Aleksandrów Kujawski

PUP Aleksandrów Kujawski
PUP Aleksandrów Kujawski

ul. Przemysłowa 1
87-700 Aleksandrów Kujawski

 

 

 

 

PUP Aleksandrów Kujawski  jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

W powyższych godzinach otwarta jest również rejestracja osób bezrobotnych oraz przyjmowani są interesańci.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu przy ul. Przemysłowej 1 we wtorki, w godzinach 8:00 – 12:00.

Kontakt PUP Aleksandrów Kujawski:

Telefon – Centrala:  054 2824696
Telefon – Sekretariat:  054 2824696
Fax. 054 282 46 96 wew. 31

e-mail PUP Aleksandrów Kujawski:

toal@praca.gov.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Aleksandrów Kujawski :

http://www.pup-aleksandrowkujawski.pl/Formy-aktywizacji/Biezace/Aktualnosci

Mapa lokalizacji PUP Aleksandrów Kujawski:


Wyświetl większą mapę

Status osoby bezrobotnej w PUP Aleksandrów Kujawski

Status osoby bezrobotnej w Polsce może usyskać:

 • osoba o polskim obywatelstwie,
 • obywatel państwa członkowskiego UE,
 • obywatel kraju, który podpisał z UE porozumienie o przepływie obywateli,
 • osoby posiadające zezwolenie na osiedlenie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • osoby, którym nadano status uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • osoby korzystające z ochrony czasowej na terenie RP,
 • oraz osoby, które posiadają zgodę na pobyt tolerowany ba terenie RP.

Jako osobę bezrobotną uważa się osoby spełniające poniższe kryteria:

 • przedział wiekowy: 18 – 60/65 roku życia , (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat),
 • nie nabyła prawa do renty lub emerytury,
 • nie posiada nieruchomości rolnej,
 • nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu,
 • posiada zawieszoną działalność gospodarczą,
 • jest osobą tymczasowo zatrzymaną lub aresztowaną,
 • nie pobiera żadnych zasiłków rodzinnych ani pielęgniarskich,

Aby nabyć status bezrobotnego należy udać się do urzędu pracy np. Powiatowy Urząd Pracy Aleksandrów Kujawski i przedłożyć wymagane w tym celu dokumenty. PUP Aleksandrów Kujawski oferuje pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Składając dokumenty należy nie posiadać żadnego zatrudnienia oraz posiadać zdolność do podjęcia się pracy w pełnym wymiwrze godzin określnonych przez zawód lub służbę.

 

 

Powiązane artykuły