PUP Bełchatów

Bełchatów

Powiatowy Urząd Pracy Bełchatów

PUP Bełchatów
PUP Bełchatów

ul. Bawełniana 3
97-400 Bełchatów

 

 

 

PUP  Bełchatów jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych w PUP Bełchatów odbywa się:

Poniedziałek 8:00 – 12:00
Wtorek 8:00 – 12:00
Środa 8:00 – 12:00
Czwartek 8:00 – 12:00
Piątek 8:00 – 12:00

Obsługa osób bezrobotnych odbywa się:

Poniedziałek 8:00 – 14:00
Wtorek 8:00 – 14:00
Środa 8:00 – 14:00
Czwartek 8:00 – 14:00
Piątek 8:00 – 14:00

Dodatkowo w każdy wtorek między godz. 14:00 a 15:00 Dyrektor Powiatowy Urzęd Pracy Bełchatów przyjmuje interesantów.

Szczegółowy wykaz telefonów do PUP Bełchatów:

 • Sekretariat (44) 632-94-04
 • Dział IT (44) 632-33-31
 • Pośrednictwo Pracy (44)  632-17-43
 • Fax. (44) 632-64-89
 • Dyrektor (44) 264 631 40 40
  Pokój 1.13
 •  Z-ca Dyrektora (44) 262 631 40 62
  Pokój 1.11Wydział Organizacyjno – Prawny
 •  Kierownik wydziału (44) 249 631 40 49
  Pokój 1.4
 • Kadry (44) 249 631 40 49
  Pokój 1.4
 •  Administracyjno – Gospodarcze (44) 243 631 40 43
  Pokój 1.3
 •  Informatycy (44) 255 631 40 55
  Pokój 2.14
 • Obsługa prawna, zamówienia publiczne (44) 245 631 40 45
  Pokój 1.3
 •  Archiwum (44) 252 631 40 52
  Pokój 1.14Wydział Finansowo – Księgowy
 •  Główny Księgowy (44) 253 631 40 53
  Pokój 2.12
 • Rozliczenia Robót Publicznych, Prac Interwencyjnych i
  ubezpieczeń społecznych rolników
   (44) 631 40 51
  Pokój 2.9
 •  Ewidencja Księgowa Funduszu Pracy (44) 250 631 40 50
  Pokój 2.10
 •  Ewidencja Księgowa Pożyczek z FP / Obsługa Budżetu / Rozliczenia z ZUS (44) 254 631 40 54
  Pokój 2.13
 • Płatnik (44) 258 631 40 58
  Pokój 1.10
 •  Obsługa kasowa i księgowa, windykacja nienależnie pobranych świadczeń (44) 279 631 40 79
  Pokój 1.10Wydział Ewidencji i świadczeń
 •  Kierownik wydziału (44) 263 631 40 63
  Pokój 1.5
 • Rejestracja (44) 266 631 40 66, (44) 272 631 40 72
  Pokój 1.2
 •  Obsługa osób bezrobotnych, świadczeniobiorców i
  absolwentów poszukujących pracy
  (44) 277 631 40 77, (44) 276 631 40 76, (44) 273 631 40 73
  Pokój 1.2Dział Pośrednictwa Pracy
 • Kierownik wydziału (44) 256 631 40 56
  Pokój 20
 • Pośrednictwo Pracy (44) 269 631 40 69, (44) 271 631 40 71, (44) 275 631 40 75
  Pokój 16
 • Obsługa osób niepełnosprawnych (44) 259 631 40 59
  Pokój 16
 • Pośrednictwo Pracy/EURES (44) 278 631 40 78
  Pokój 19Dział Poradnictwa Zawodowego
 •  Kierownik wydziału (44) 261 631 40 61
  Pokój 15
 •  Lider Klubu Pracy (44) 244 631 40 44
  Pokój 10
 • Doradca zawodowy (44) 265 631 40 65
  Pokój 14
 • Doradca zawodowy (44) 268 631 40 68
  Pokój 13Dział Aktywizacji Rynku Pracy
 • Kierownik wydziału (44) 267 631 40 67
  Pokój 23
 • Prace Interwencyjne, Roboty Publiczne, Prace społecznie użyteczne (44) 247 631 40 47
  Pokój 24
 • Staże (44) 257 631 40 57
  Pokój 21
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (44) 270 631 40 70
  Pokój 25
 •  Szkolenia (44) 248 631 40 48, (44) 260 631 40 60
  Pokój 22
 • Specjaliści d/s programów EFS (44) 631 40 74
  Pokój 25Samodzielne Stanowiska ds. Statystyki i Analiz
 • Statystyka 
  Pokój 1.14
 •  Kontrola (44) 631 40 52
  Pokój 1.14

e-mail PUP Bełchatów:

lobe@praca.gov.pl
sekretariat@pupbelchatow.pl

Strona www Powitowy Urzęd Pracy Bełchatów :

http://pupbelchatow.pl/modules/news/

Mapa lokalizacji PUP Bełchatów:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły