PUP Biała Podlaska

Biała Podlaska

Powiatowy Urząd Pracy Biała Podlaska

Urząd Pracy Biała Podlaska
Urząd Pracy Biała Podlaska

ul. Brzeska 101
21-500 Biała Podlaska

 

 

 

PUP  Biała Podlaska jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych  w PUP Biała Podlaska odbywa się:

Poniedziałek 7:45 – 15:30
Wtorek 8:10 – 15:30
Środa 7:45 – 15:30
Czwartek 7:45 – 15:30
Piątek 7:45 – 15:30

Szczegółowy wykaz telefonów do PUP Biała Podlaska:

 • Koordynator szkoleń (83) 3416583 Pokój 1
 • Szkolenia (83)3416584 Pokój 2
 • Koordynator zespołu ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (83) 3416581 Pokój 3
 • Doradca zawodowy, lider klubu pracy (83) 3416582 Pokój 4
 • Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa (83) 3416567, (83) 3416569,(83) 3416568 Pokój 5, 6, 7
 • Koordynator zespołu ds. poradnictwa zawodowego (83) 3416566 Pokój 8
 • Przyjmowanie ofert pracy (83) 3416575, (83) 3416576
 • Pośrednictwo pracy (83) 3416572, (83) 3416571, (83) 3416578, (83) 3416574, (83) 3416573, (83) 3416580 Pokój 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • EURES (83) 3416579 Pokój 17
 • Koordynator zespołu ds. pośrednictwa pracy (83) 3416577 Pokój 18
 • Koordynator Działu Usług Rynku Pracy (83)3416570 Pokój 19
 • Koordynator Działu Instrumentów Rynku Pracy (83) 3416510 Pokój 2
 • Z-ca Koordynatora Działu Instrumentów Rynku Pracy (83) 3416516 Pokój 2
 • Dotacje, wyposażenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, niepełnosprawni (83) 3416512, (83) 3416513, (83) 3416519, (83) 3416514 Pokój 2
 • Informacja (83) 3416558 Pokój 3
 • Kierownik Wydziału Rejestracji i Świadczeń (83) 3416530 Pokój 4
 • Programy i projekty EFS (83) 3416517, (83) 3416515, (83) 3416511, (83) 3416518 Pokój 5
 • Rejestracja i Świadczenia (83) 3416534, (83) 3416537, (83) 3416539, (83) 3416531, (83) 3416538, (83)3416536 Pokój 6, stanowisko 21-26
 • Koordynator rejestracji i świadczeń (83) 3416540 Pokój 6 , stanowisko 27
 • Rejestracja i Świadczenia (83) 3416532, (83)3416535 Pokój 6, stanowisko 28, 29
 • Kierownik Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego i Kadr (83) 3416550 Pokój 10
 • Główny Księgowy (83) 3416680 Pokój 11
 • Koordynator ds. organizacyjno – administracyjnych (83) 3416551 Pokój 12
 • Informatycy (83) 3416552, (83) 3416553 Pokój 13
 • ZASTĘPCY DYREKTORA (83) 3416502 Pokój 13
 • Radca Prawny (83) 3416561 Pokój 14
 • Księgowość (83) 3416687 Pokój 15
 • ZUS (83) 3416690, (83) 3416688 Pokój 15
 • Księgowość (83) 3416681, (83) 3416686, (83) 3416682, (83)3416684, (83) 3416683, (83) 3416689 Pokój 15
 • DYREKTOR (83) 3416501 Pokój 16
 • Sekretariat (83) 3416500 Pokój 17
 • Fax. (83) 3416557
 • Archiwum (83) 3416555
 • Konserwator (83) 3416554

 

e-mail PUP Biała Podlaska:

pupbp@pupbialapodlaska.pl

Strona www Powiatowy Urzęd  Pracy Biała Podlaska :

www.pupbialapodlaska.pl

Mapa lokalizacji PUP Biała Podlaska:

Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły