PUP Białystok

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1,
15-365 Białystok

Godziny otwarcia PUP w Białymstoku

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Pracownicy Działu Świadczeń pełnią dyżur we wtorki do godz. 16.00

Pracownicy na Stanowisku ds. Ewidencji i Świadczeń Osób Niepełnosprawnych pełnią dyzur we wtorki do godz. 16.00

Pracownicy na Stanowisku ds. Informacji pełnią dyżur we wtorki do godz. 16.00

Pracownicy na Stanowisku ds. Przyjmowania Ofert Pracy w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
w PUP w Białymstoku pełnią dyżur we wtorki do godz. 16.00.

Pracownicy na Stanowisku ds. Przedsiębiorczości w Dziale Instrumentów Rynku Pracy w PUP w Białymstoku
pełnią dyżur we wtorki do godz. 16.30.

Pracownicy Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w PUP w Białymstoku pełnią dyżur w ostatni wtorek miesiąca
w godz. 15.30 – 17.00.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00
Pracownicy na Stanowisku ds. Informacji przyjmują interesantów w pokoju nr 1 (parter) w godz. 8.00-14.00

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków:
Dyrektor lub Zastępca Dyrektora PUP przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach
8.00 – 16.00 w pokoju 301 (III piętro) Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, dniem przyjęć będzie następny roboczy
dzień tygodnia.
Kierownicy działów PUP przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach 8.00 – 14.00

Numer telefonu do PUP w Białymstoku

(85) 747-38-00

FAX PUP w Białymstoku

(85) 747-38-61

Strona internetowa PUP w Białymstoku

http://pup.bialystok.pl/

Adres e-mail PUP w Białymstoku

bibi@praca.gov.pl

Oferty pracy w PUP w Białymstoku

http://pup.bialystok.pl/oferty

Mapa dojazdu do PUP w Białymstoku

Powiązane artykuły