PUP Białystok

Białystok

Powiatowy Urząd Pracy Białystok

PUP Białystok
PUP Białystok

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy  Białystok jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych w PUP Białystok odbywa się:

Poniedziałek 8:00 – 14:00
Wtorek 8:00 – 14:00
Środa 8:00 – 14:00
Czwartek 8:00 – 14:00
Piątek 8:00 – 14:00

Obsługa osób bezrobotnych odbywa się w pokoju nr. 1 mieszczącym się na parterze w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 14:00
Wtorek 8:00 – 14:00
Środa 8:00 – 14:00
Czwartek 8:00 – 14:00
Piątek 8:00 – 14:00

Dodatkowo pracownicy na Stanowisku ds. Przedsiębiorczości w Dziale Instrumentów Rynku Pracy w PUP Białystok pełnią dyżur we wtorki do godz. 16.30.

W sprawach skarg i wniosów:

 1. Dyrektor instytucji Powiatowy Urząd Pracy Białystok lub Z-ca Dyrektora przyjmują interesantów w każdy wtorek w pokoju nr. 301 mieszczącym się na III piętrze w godzinach 8:00- 16:00. Jeżeli wtorek wypada jako dzień wolny od pracy przyjmuje się kolejny dzień pracujący.
 2. Kierownicy działów PUP Białystok przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Większość spraw można realizować drogą listową jednakże należy pamiętać o zamieszczeniu następujących danych :

 • imię i nazwisko
 • adres nadawcy
 • przedmiot sprawy, której sprawa dotyczy, ewentualnie dział do, którego sprawa ma zostać zgłoszona.

W przypadku braku, którejś z powyższych danych korespondecja nie będzie rozpatrywana.

Szczegółowy wykaz telefonów do PUP Białystok:

 • Dyrektor Urzędu
  tel.(85) 747 38 56
 • Z-ca Dyrektora ds. Rynku Pracy 
  tel.(85) 747 38 56
 • SEKRETARIAT
  tel.(85) 747 38 56
  fax (8)5 747 38 61
 • Centrala
  tel.(85) 747 38 00
 • Biuro Obsługi Interesanta – INFORMACJA 
  tel.(85) 747 38 57
 • Dział Świadczeń 
  tel.(85) 747 38 38
  fax (85) 747 38 63
 • Dział Ewidencji – REJESTRACJA 
  tel.(85) 747 38 46
 • Stanowisko ds. Odwołań 
  tel.(85) 747 38 36
 • Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń Osób Niepełnosprawnych 
  tel.(85) 747 38 53
 • Dział Finansowo – Księgowy 
  tel.(85) 747 38 05
 • Dział Organizacyjny 
  tel.(85) 747 38 51Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Dział Pośrednictwa Pracy
  tel.(85) 747 38 18
 • Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń 
  tel.(85) 747 38 19
 • Dział Instrumentów Rynku Pracy 
  tel.(85) 747 38 07
 • Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 
  tel.(85) 747 38 55
  tel.(85) 747 38 52

e-mail PUP Białystok :

bibi@praca.gov.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Białystok :

http://pup.bialystok.pl/

Mapa lokalizacji PUP Białystok:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły