PUP Bielsk Podlaski

Biels Podlaski

Powiatowy Urząd Pracy Bielsk Podlaski

Urząd Pracy Biels Podlaski
Urząd Pracy Biels Podlaski

ul. 3 Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski

 

 

 

PUP  Bielsk Podlaski jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się :

Poniedziałek 10:00 – 14:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 14:00
Czwartek 10:00 – 14:00
Piątek 10:00 – 14:00

Wydawanie świadczeń:

Poniedziałek 8:00 – 11:30
Wtorek 8:00 – 11:30
Środa 8:00 – 11:30
Czwartek 8:00 – 11:30
Piątek 8:00 – 11:30

Potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy:

Poniedziałek 8:00 – 15:00
Wtorek 8:00 – 15:00
Środa 8:00 – 15:00
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 15:00

 

Kontakt:

Tel. (85) 833 27 00
Fax (85) 833 27 01

Szczegółowy wykaz telefonów do PUP Bielsk Podlaski:

 • Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
  Elżbieta A. Masłowska
  Parter, Pokój 02A
  nr. wew 709
 • Dział Ewidencji i Świadczeń
  rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
  obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku
  Lucyna Oksztulska
  Henryka Teresa Sak
  Katarzyna Wawrzyniuk
  Parter, Pokój02
  nr. wew 719
 • Referent Prawny
  Elżbieta Wardecka
  Parter, Pokój 02A
  nr. wew 717
 • Archiwum
  Parter, Pokój 01
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej
  Alina Szulc
  Anna Paulina Koc-Pryzowicz
  I Pietro, Pokó101
  nr. wew 716, 723
 • Dział Ewidencji i Świadczeń
  nalicznie zasiłków i świadczeń osobom bezrobotnym
  wydawanie decyzji osobom zarejestrowanym w PUP
  Krystyna Domańska
  Eugenia Korycka
  I Piętro, Pokój 101A
  nr. wew 720
 • Główny księgowy
  Barbara Steć
  I Piętro, Pokój 102
  nr. wew 707
 • Dział Finansowo – Księgowy
  Joanna Dunikowska
  Alina Szumieluk
  Zdzisława Matuszak
  I Piętro, Pokój 103
  nr. wew 725
 • Dyrektor Urzędu
  Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek od 9.00 do 13.00
  Beata Dawidziuk
  II Piętro, Pokó 201
  nr. wew 700
 • Zastępca Dyrektora Urzędu
  Alicja Pawluczuk
  II Piętro, Pokój 201
  nr. wew 702
 • Sekretariat
  Urszula Duryńska
  II Piętro, Pokój 201
  nr.wew 700
 • Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego
  Alina Pawluczuk
  II Piętro, Pokój 202
  nr. wew 704
 • Dział Organizacyjno-Administracyjny
  Bartosz Capiga
  Anna Cierniak
  Iwona Mikulicz
  II Piętro, Pokój 203-204
  nr. wew 705, 724Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Klub Pracy
  III Piętro, Pokój 301
 • Doradca Zawodowy
  III Piętro, Pokój 302
  nr. wew 712
 • Doradca Zawodowy
  Katarzyna Terechowicz
  III Piętro, Pokój 303
  nr. wew 726
 • Pośrednicy Pracy
  Nina Miniuk
  Katarzyna Misiuk
  III Piętro, Pokój 304
  nr. wew 714
 • Pośrednicy Pracy
  Grażyna Hryniewicka
  Marta Kozłowska
  III Piętro, Pokój 305
  nr. wew 718
 • Pośrednicy Pracy
  Dominika Daniluk
  Izabela Nikołajuk
  III Piętro, Pokój 306
  nr. wew 715
 • Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
  Barbara Marianna Szmurło
  III Piętro, Pokój 308
  nr. wew 710
 • Starszy Specjalista ds. rozwoju zawodowego
  Joanna Ostapczuk
  Alina Kalinowska
  III Piętro, Pokój 309
  nr. wew 713, 722
 • Lider Klubu Pracy
  Danuta Busłowicz-Kozłowska
  III Piętro, Pokój 310
  nr. wew 711

 

e-mail PUP Bielsk Podlaski:

bibe@praca.gov.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Bielsk Podlaski :

http://pupbp.pdt.pl

Mapa lokalizacji PUP Bielsk Podlaski:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły