PUP Biłgoraj

PUP Biłgoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgraju

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bohaterów Monte Cassino 38,
23-400 Biłgoraj

Godziny otwarcia PUP Biłgoraj

Poniedziałek 7.00-15.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-15.00

Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy

Informacja / Centrala tel. (84) 685-00-00

Kierownictwo
Dyrektor
Telefon (084) 685-00-02

Główny księgowy
Telefon: (084) 685-00-08
Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy 84 6850017
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń, archiwum 846850040
Pośrednik pracy; obsługa gmin: Frampol, Aleksandrów, Łukowa, miasto Biłgoraj litery A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I 846850042
stanowisko ds. prawnych 846850031
Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń 846850038
Pośrednik pracy; obsługa gmin: Frampol, Aleksandrów, Łukowa, miasto Biłgoraj litery A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I 846850023
Specjalista ds. rozwoju zawodowego; organizacja szkoleń, KFS 846850030
Pośrednik pracy; obsługa gmiy Biłgoraj, Turobin 846850043
Pośrednik pracy; obsługa gmin: Tereszpol, Księżpol, Goraj, miasto Biłgoraj litery J, K, L 846850022
Pośrednik pracy; obsługa gmin: Obsza, Tarnogród, Biszcza, miasto Biłgoraj litery Ł, M, N, O, P 846850023
Specjalista ds. rozwoju zawodowego; organizacja szkoleń, KFS 846850027
rejestracja 846850029
Starszy inspektor powiatowy; księgowość 846850009
Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy 846850003
Pomoc techniczna 846850006
Pośrednik pracy; obsługa gminy Józefów, Potok Górny, miasto Biłgoraj – litery R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż 846850024
Specjalista ds. rejestracji 846850034
Samodzielny specjalista ds. programów; projekty, bony zatrudnieniowe,granty dopinansowanie 50+ 846850011
Doradca zawodowy 846850032 (Klub Pracy), 846850032 (stanowisko nr 3)
Starszy inspektor powiatowy: wypłata zasiłków, stypendiów z tytułu kontynuowania nauki, świadczenia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, dodatki aktywizacyjne, zaświadczenia 846850016
Starszy inspektor powiatowy; księgowość 846850009
Specjalista ds. programów: prace interwencyjne, doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy, PFRON 846850012
Starszy informatyk 846850010
Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego i Kadr 846850004
Starszy inspektor powiatowy; kadry, zamówienia publiczne 846850005
pośrednik pracy; obsługa gminy Goraj , Józefów, miasto Biłgoraj – litery R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż 846850024
Zastępca Dyrektora PUP 846850037
Pośrednik pracy – obsługa pracodawców 846850021, 846850021
stanowisko ds. prawnych 84 6850031
Starszy inspektor powiatowy; dotacje, roboty publiczne, świadczenia aktywizacyjne 846850013
Pośrednik pracy; obsługa gmiy Biłgoraj, Turobin 846850043
Samodzielny specjalista ds. programów; projekty, bony na zasiedlenie, prace społecznie użyteczne, PAI, refundacja składek 30 r.ż. 846850015
pośrednik pracy – obsługa pracodawców 846850018
Specjalista ds. programów: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, zwrot wynagrodzenia składek 30- 846850025
Starszy inspektor powiatowy; staże, bony stażowe 846850014
Specjalista ds. programów: staże, bony stażowe 846850026
Doradca zawodowy 846850032 (Klub Pracy), 846850032 (stanowisko nr 3)
Pośrednik pracy; obsługa gmin: Obsza, Tarnogród, Biszcza, miasto Biłgoraj litery Ł, M, N, O, P 846850023
Starszy inspektor powiatowy, wypłata stypendiów stażowych 846850019
Starszy inspektor powiatowy: wypłata zasiłków, stypendiów z tytułu kontynuowania nauki, świadczenia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, dodatki aktywizacyjne, zaświadczenia 846850028
Pośrednik pracy – obsługa pracodawców 846850033
Kierowca 846850005
księgowa 846850008
Starszy inspektor powiatowy; kadry, zamówienia publiczne 846850005
Pośrednik pracy – obsługa pracodawców 846850020
Dyrektor PUP 846850002
Starszy inspektor powiatowy; księgowość 846850009
Pośrednik pracy; obsługa gmin: Tereszpol, Księżpol, Goraj, miasto Biłgoraj litery J, K, L 846850022

FAX Powiatowego Urzędu Pracy

fax: (84) 686-16-71

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy

http://pupbilgoraj.pl/

Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy

pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl

Oferty pracy w PUP Biłgoraj

http://pupbilgoraj.pl/bil/oferty-pracy/oferty-pracy-na-rynku-l/1128,Aktualne-oferty-pracy-Tabela.html

Mapa dojazdu do PUP Biłgoraj


PUP Biłgoraj

Powiązane artykuły