PUP Bychawa

PUP Bychawa

Powiatowy Urząd Pracy Bychawa

ul.Mickiewicza 11,
23-100 Bychawa

Godziny otwarcia PUP Bychawa

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-16.00
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.00

Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy

tel.: 81 566-00-36, 81 566-02-89
Kierownik PUP Lublin Filia Bychawa mgr Bożena Szymula pok. 7
tel.: 81 566-00-36
Rejestracja pok. 1-2
tel. wew. 23
Obsługa osób bezrobotnych pok. 1-2
tel. wew. 10
Staże, prace społecznie użyteczne pok. 2
tel. wew. 11
Pośrednictwo pracy pok. 1
tel. wew. 12
Szkolenia, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych pok. 3
tel. wew. 21
Klub Pracy pok. 4
tel. wew. 18
Doradcy zawodowi pok. 5
tel. wew. 19
Dotacje, statystyki pok. 6
tel. wew. 14
Prace interwencyjne, roboty publiczne, doposażenie stanowiska pracy pok. 8
tel. wew. 13
Informatyk, ubezpieczenia pok. 8
tel. wew. 16

FAX Powiatowego Urzędu Pracy

fax: wew. 10

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy

http://puplublin.pl/

Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy

luluby@praca.gov.pl lub pupbychawa@puplublin.pl
staze.by@puplublin.pl
posrednictwo.by@puplublin.pl
szkolenia.by@puplublin.pl
klubpracy.by@puplublin.pl
doradcy.by@puplublin.pl
gadamczyk@puplublin.pl
mkowalczyk@puplublin.pl
pupbychawa@puplublin.pl

Oferty pracy w PUP Bychawa

http://puplublin.pl/oferty

Mapa dojazdu do PUP Bychawa


PUP Bychawa

Powiązane artykuły