PUP Chojnów

Powiatowy Urząd Pracy Chojnów

PUP Chojnów
PUP Chojnów

 

ul. Rynek 20
59-225 Chojnów

 

PUP Chojnów jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

 

Interesanci przyjmowani są w PUP Chojnów  w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 14:30
Wtorek 7:30 – 14:30
Środa 7:30 – 14:30
Czwartek 7:30 – 14:30
Piątek 7:30 – 14:30

 

Kontakt PUP Chojnów :

Tel. (76) 818 85 25
Fax. (76) 818 69 78

Kadra kierownicza PUP Chojnów:

 • Zastępca Dyrektora – Dyrektor Filii PUP Chojnów
  Bożena Konopnicka
  tel. (76) 818 85 25 w. 13
 • Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Chojnów
  Danuta Rajczakowska
  tel. (76) 818 85 25 w. 22
 • p. o. Kierownika Referatu Organizacyjno -Finansowego
  Waldemar Bulkowski
 • p.o. Kierownika Referatu Ewidencji i Świadczeń
  Krzysztof Grzech

Szczegółowy wykaz telefonów:

 • Sekretariat
  Pokój 12 I piętro
  tel./fax (76) 818 85 25
  tel./fax (76) 898 69 78
  fax całodobowy
  nr. wew. 29
 • Bożena Konopnicka Zastępca Dyrektora PUP Legnica, Dyrektor Filii PUP Chojnów
  Pokój 13 I piętro
  nr. wew. 13
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej
  Danuta Rajczakowska Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
  Pokój 2 parter
  nr. wew. 22
 • Stanowiska pracy ds. pośrednictwa
  Pokó 1, 3,4  parter
  nr. wew. 21, 23, 24
 • Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy
  Pokój 6 parter
  nr. wew. 26
 • Stanowisko ds. programów rynku pracy finansowanych z EFS
  Pokój 3 parter
  nr. wew. 23
 • Stanowisko ds. rozwoju zawodowego
  Szkolenia indywidualne, grupowe
  Pokój 6 parter
  nr. wew. 26
 • Stanowiska ds. poradnictwa zawodowego – Lider Klubu Pracy 
  Pokój 7 parter
  nr. wew. 27
 • Stanowiska ds. poradnictwa zawodowego – Doradca zawodowy 
  Pokój 8 parter
  nr. wew. 28
 • Referat Ewidencji i Świadczeń – Stanowisko ds. rejestracji i pośrednictwa 
  Pokój 9 I piętro
  nr. wew. 10
 •  Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń, obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku, wydawanie zaświadczeń, PIT 
  Pokój 11
  I piętro
  nr. wew. 11
 • Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń (naliczanie świadczeń), PIT 
  Pokój 16
  I piętro
  nr. wew. 16
 • Referat ds. Organizacyjno-Finansowych
  Pokój 10 I piętro
  nr. wew. 10
 • Stanowisko ds. informatyki i statystyki 
  Pokój 15 I piętro
  nr. wew. 39
 • Stanowisko ds. obsługi archiwum
  Pokój 15 I piętro
  nr. wew. 39

 

e-mail PUP Chojnów:

wrlech@praca.gov.pl

filia@puplegnica.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Chojnów :

PUP Chojnów jako filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy nie posiada swojej oficjalnej strony internetowej.

Wszystkie informacje dostepne są na oficjalnej stronie internetowej PUP Legnica:

http://www.puplegnica.pl/

Mapa lokalizacji PUP Chojnów:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły