PUP Głogów

Głogów

Powiatowy Urząd Pracy Głogów

PUP Głogów
PUP Głogów

 

ul. Piaskowa 1
67-200 Głogów    

PUP Głogów jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

Interesanci w PUP Głogów przyjmowani są w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 14:00
Wtorek 7:30 – 14:00
Środa 7:30 – 14:00
Czwartek 7:30 – 14:00
Piątek 7:30 – 14:00

Szczegółowy wykaz telefonów PUP Głógów:

 • Sekretariat Dyrektor PUP Głogów
  z-ca Dyrektora PUP Głogów
  Tel.: (76) 72 75 555
  Fax : ( 76) 72 75 501
  Pokój 101
 • CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
  Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
  Tel.: (76) 72 75 502
  Pokój 4Specjalista ds. rozwoju zawodowego
  Tel.: (76) 72 75 504
  Pokój 17

  Programy i projekty
  Tel.: (76) 72 75 505, (76) 72 75 506
  Pokój 18

 • Obsługa Pracodawców i Przedsiębiorców – klientów instytucjonalnych
  Przyjmowanie ofert pracy
  e-mail: oferty@pup.glogow.pl
  Tel.: (76) 72 75 503
  Pokój 15 – 16Doradcy klienta instytucjonalnego
  Tel.: (76) 72 75 511, (76) 72 75 512, (76) 72 75 513, (76) 72 75 514, (76) 72 75 515, (76) 72 75 516
  Pokój 15-16
 • Obsługa Klientów (bezrobotni i poszukujący pracy) Doradcy klienta indywidualnego Każda osoba zarejestrowana w PUP ma przypisanego swojego Doradcę klienta – obsługa wg litery nazwiska:
 1. (Ć, E, F, N, Ś, T, Z)
  Tel.: (76) 72 75 521
  Pokój 6
 2. (D, J, O)
  Tel.: (76) 72 75 522
  Pokój 6
 3. (R, W)
  Tel.: (76) 72 75 523
  Pokój 7
 4. (A, B)
  Tel.: (76) 72 75 524
  Pokój 7
 5. (C, L, Sz)
  Tel.: (76) 72 75 525
  Pokój 9
 6. (Ł, M, Ź)
  Tel.(76) 72 75 526
  Pokój 9
 7. (K)
  Tel.: (76) 72 75 527
  Pokój 10
 8. (G, I, Ka, Ż)
  Tel.: (76) 72 75 528
  Pokój 10
 9. (H, P, U)
  Tel.: (76) 72 75 529
  Pokój 12
 10. (S + pełnosprawni poszukujący pracy)
  Tel.: (76) 72 75 530
  Pokój 12
 11. (niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy)
  Tel.: (76) 72 75 531
  Pokój 13
 • DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
  Kierownik Działu
  Tel.: (76) 72 75 560
  Pokój 106Rejestracja wstępna
  Tel.: (76) 72 75 561, (76) 72 75 563, (76) 72 75 564
  Pokój 2,3
 • Dział Ewidencji i Świadczeń
  Tel.: (76) 72 75 565, (76)72 75 566, (76)72 75 567
  Pokój 104
 • Stypendia Tel.: (76) 72 75 568, (76) 72 75 569 105 wyłączenia i postępowania Tel.: (76) 72 75 572, (76) 72 75 573 Pokój 111
 • Informacja i obsługa osób zarejestrowanych, wydawanie zaświadczeń o rejestracji i pobieranych świadczeniach, podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  Tel.: (76) 72 75 570, (76) 72 75 571
  Pokój 112
 • DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
  Główny Księgowy
  Tel.: (76) 72 75 540
  Pokój 108
 • Dział Finansowo-Ksiegowy
  Tel.:(76) 72 75 541, (76)72 75 542, (76)72 75 543, (76)72 75 544, (76) 72 75 545 107
  Pokój 109
 • DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
  Kierownik Działu
  Tel.: (76) 72 75 550
  Pokój 102
 • Kadry
  Tel.: (76) 72 75 553
  Pokój 102
 • Informatyk
  Tel.: (76) 72 75 551
  Pokój 121
 • Sprawy gospodarcze i bhp
  Tel.: (76) 72 75 552
  Pokój 121
 • Archiwum
  Tel.: (76) 72 75 554
  Pokój 1
 • REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PROMOCJI I WINDYKACJI
  Kierownik Referatu
  Tel.: (76) 72 75 546
  Pokój 119Promocja
  Tel.: (76) 72 75 547
  Pokój 119

  Windykacja i prowadzenie spraw egzekucyjnych, zamówienia publiczne
  Tel.: (76) 72 75 548, (76)72 75 549
  Pokój 118

e-mail PUP Głogów:

wrgl@praca.gov.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Głogów :

http://www.pup.glogow.pl/

Mapa lokalizacji PUP Głogów:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły