PUP Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie

Urząd Pracy Górowo Iławeckie

Powiatowy Urząd Pracy Bartoszycę ma swoją fillę w Górowo Iławeckiem . PUP Górowo Iławeckie jest udogodnieniem dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z gminy i miasta Górowo Iławeckie.

PUP Górowo Iławeckie
PUP Górowo Iławeckie

 

ul. Sikorskiego 2
11-200 Górowo Iławeckie

 

 

 

PUP Górowo Iławeckie jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

 

Kontakt PUP Górowo Iławeckie:

Tel.   (89) 761-19-44, (89) 761-19-44
Fax. (89) 761-10-46

e-mail PUP Górowo Iławeckie:

olba@praca.gov.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Górowo Iławeckie :

PUP Górowo Iławeckie nie posiada swojej strony internetowej jednak wszystkie niezbędne informacje znajdują się na oficjalnej stronie Powiatowego Urzędu Pracy Bartoszyce:

http://www.pupbartoszyce.pl/main/index.html/

Mapa lokalizacji PUP Górowo Iławeckie:

 


Wyświetl większą mapę

Informacje dotyczące struktury bezrobocia w Górowo Iławeckie dostępne są pod adresem:

 

Rejestrecja w PUP Górowo Iławeckie

Aby zarejestrować się jako bezrobotny należy udać się do Powiatowy Urząd Pracy Górowo Iławeckie a następnie przedłożyć komplet wymaganych dokumentów:

  • dowód osobisty,
  • świadectwo uczończenia szkoły lub
  • świadectwo szkolne lub/i
  • świadcetwo o zakończeniu kursu i szkolenia,
  • świadectwo pracy oraz dokumenty pozwalające na ustalenie jej uprawnień,
  • jeżeli nie możemy wykonywać jakiego zakresu prac- dokuenty powierdzające brak zdolności do wykonywania przedstawionych działań,
  • osoba o stwierdzonej niepełnosprawności musi również przedłożyć dokumenty potwierdzające orzeczenie i niepełnosprawności.

Następnie interesant wypełnia kartę rejestracyjną oraz orzeczenie o prawdziwości przedłożónych dokumentów i świadczeń.
Urząd ma prawo sporządzić odpis lub kserokopie przedłożonych przez interesanta dokumentów.
Rejestracja interesanta zostaje odrzucana w przypadku braku wymaganych dokumentów do przedłożenia lub w przypadku odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej lub orzeczeniu o prawdziwości przedłożonych dokumentów.
Cała procedura odbywa się w ciągu jednego dnia. Po poprawnym wypełnieniu dokumentów interesant zostaje zarejestrowany w zależności od karty rejestracyjnej : jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy np. w PUP Górowo Iławeckiee.

 

 

Powiązane artykuły