PUP Grudziądz

PUP Grudziądz

PUP Grudziądz
PUP Grudziądz

 

ul. Parkowa 22,

86-300 Grudziądz

 

 

PUP Grudziądz godziny otwarcia:

Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

 

Interesanci przyjmowani są w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu w godzinach:

Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

 

Rejestracja osób bezrobotnych w PUP Grudziądz odbywa się w godzinach:

Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

 

Kontakt Powiatowy Urząd Pracy Grudziądz :

tel. (056) 643 30 00; (056) 643 30 02
fax (056) 643 30 01

Książka teleadresowa PUP Grudziądz

Dyrektor PUP
(pokój 310)
mgr Tomasz Pacuszka (056) 643 84 13


dyrektor@pup.grudziadz.com.pl

Zastępca Dyrektora PUP
(pokój 310)
mgr Ewelina Piasecka (056) 643 84 13


togrkie@praca.gov.pl

Zastępca Dyrektora PUP
(pokój 310)
mgr inż. Ireneusz Baranowski (056) 643 84 13


ibaranowski@pup.grudziadz.com.pl

Główny Księgowy
(pokój 303)
Edmunda Żak (056) 6438427
ksiegowosc@pup.grudziadz.com.pl
Centrum Aktywizacji Zawodowej Kierownik Działu
Usług Rynku Pracy
(pokój 101)
mgr Izabela Pogorzelska (056) 643 84 35


ipogorzelska@pup.grudziadz.com.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Kierownik Działu Instrumentów
Rynku Pracy
(pokój 309)
mgr Małgorzata Giemza (056) 643 84 10


ggiemza@pup.grudziadz.com.pl

Kierownik Działu
Ewidencji i Świadczeń
(pokój 208)
mgr Małgorzata Roman (056) 643 84 69


mroman@pup.grudziadz.com.pl

Kierownik Działu Obsługi
Prawnej, Organizaji i
Koordynacji
(pokój 307)
mgr Tomasz Groszewski (056) 643 84 12


tgroszewski@pup.grudziadz.com.pl

Samodzielne Stanowisko ds.
Informatyki, Analiz i Statystyk
(pokój 206)
Dawid Gus (056) 643 84 16


dgus@pup.grudziadz.com.pl

Administrator Bezpieczeństwa
Informacji
(pokój 206)
Robert Grzankowski (056) 643 84 42


rgrzankowski@pup.grudziadz.com.pl

Stanowisko ds. Obsługi
Sekretariatu
(pokój 310)
Agnieszka Kawalerska (056) 643 84 13


togr@praca.gov.pl

Stanowisko ds. kadr mgr Anna Polus apolus@pup.grudziadz.com.pl
(056) 643 84 36
Koordynator Stanowiska
ds. Archiwum
(suterena)
Natalia Kowalska (056) 643 84 22
Służba Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
(suterena)
mgr Ewa Nowak (056) 643 84 00

Strona www Powiatowy Urząd Pracy  Grudziądz :

http://www.pup.grudziadz.com.pl/

Mapa lokalizacji PUP Grudziądz :

Powiązane artykuły