PUP Inowrocław

PUP Inowrocław

PUP Inowrocław
PUP Inowrocław

 

ul. Mątewska 17,

88-100 Inowrocław

PUP Inowrocław godziny otwarcia:

Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

 

Interesanci przyjmowani są w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 15:00
Wtorek 7:30 – 15:00
Środa 7:30 – 15:00
Czwartek 7:30 – 15:00
Piątek 7:30 – 15:00

 

Rejestracja osób bezrobotnych w PUP Inowrocław odbywa się w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 15:00
Wtorek 7:30 – 15:00
Środa 7:30 – 15:00
Czwartek 7:30 – 15:00
Piątek 7:30 – 15:00

 

Kontakt Powiatowy Urząd Pracy Inowrocław :

tel. (052) 35 92 400

fax: (052) 35 92 407

Szczegółowy wykaz adresów e-mail PUP Inowrocław:

Adres główny poczty elektronicznej PUP Inowrocław:

Strona www Powiatowy Urząd Pracy  Inowrocław :

http://www.pupinowroclaw.pl

Mapa lokalizacji PUP Inowrocław :

Informacja dotycząca poczty elektronicznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
– osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,
– adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
– przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powiązane artykuły