PUP Jelenia Góra

Jelenia Góra

Powiatowy Urząd Pracy Jelenia Góra

PUP Jelenia Góra
PUP Jelenia Góra

 

ul. Podchorążych 15
58-508 Jelenia Góra

 

 

 

PUP Jelenia Góra jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

 

Interesanci w PUP Jelenia Góra przyjmowani są w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 14:00
Wtorek 8:00 – 14:00
Środa 8:00 – 14:00
Czwartek 8:00 – 14:00
Piątek 8:00 – 14:00

Kontakt PUP Jelenia Góra:

Tel.:  (75) 647 31 60
Tel.:  (75) 647 31 61
Tel.:  (75) 647 31 62
Fax: (75) 64-73-163

Kierownictwo Powiatowy Urząd Pracy Jelenia Góra:

 • DYREKTOR PUP JELENIA GÓRA
  Urszula Filipczuk
  Tel.: (75) 647 31 91
 • Z-ca DYREKTORA PUP JELENIA GÓRA
  Eryk Łukaszewicz
  Tel.: (75) 647 31 64
 • GŁÓWNY KSIĘGOWY
  Dorota Rauch
  Tel.: ( 75) 647 31 93
 • KIEROWNIK DZIAŁU EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
  Alina Fursewicz
  Tel.: (75) 647 31 66
 • KIEROWNIK CAZ
  Elżbieta Lemańska
  Tel.: (75) 647 31 82

Szczegółowy wykaz telefonów PUP Jelenia Góra:

 • DYREKTOR (sekretariat) 
  Tel.: (75) 647 31 91
  Fax : (75) 647 31 63
  Pokój 106
 • Z-CA DYREKTORA
  nr. wew 164
  Pokój 9
 • Radca Prawny
  nr. wew 196
  Pokój 112
 • Dział Finansowo – Księgowy
 • Główny Księgowy
  nr. wew 193
  Pokój 9
 • Z-ca Gł. Księgowego
  nr. wew 193
  Pokój 9
 • Księgowość – windykacje
  nr. wew 195
  Pokój 110
 • Księgowość
  nr. wew 194
  Pokój 111
 • KASA
  nr. wew 184
  Pokój 27
 • Stanowisko ds. ubezpieczeń społecznych
  nr. wew 174
  Pokój 7
 • Dział Organizacyjno – Administracyjny
 • Kierownik Działu, Stanowisko ds. zatrudnienia i kadr 
  nr. wew 198
  Pokój 115
 • Archiwum zakładowe 
  nr. wew 197
  Pokój 114
 • Zamówienia publiczne, kontrola wewnętrzna
  nr. wew 192
  Pokój 22
 • Kancelaria – przyjmowanie korespondencji
  nr. wew 160/161/162
  fax 164
  Pokój 8
 • Dział Ewidencji i Świadczeń
 • Kierownik Działu
  nr. wew 166
  Pokój 11
 • REJESTRACJA bezrobotnych i poszukujących pracy
  nr. wew 170
  Pokój 15
 • INFORMACJA
  nr. wew 171
  Pokój 16
 • Ewidencja bezrobotnych z Jeleniej Góry
  nr. wew 176
  Pokój 20
 • Ewidencja bezrobotnych do 25-go roku życia ,
  Ewidencja bezrobotnych niepełnosprawnych
  nr. wew 157
  Pokój 19
 • Ewidencja bezrobotnych
  nr. wew 155
  Pokój 13/14
 • Ewidencja bezrobotnych z gmin powiatu
  nr. wew 167
  Pokój 12
 • Naliczanie zasiłków i świadczeń
  nr. wew 186
  Pokój 1
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Kierownik CAZ
  nr. wew 182
  Pokój 26
 • Dział Usług Rynku Pracy
 • Kierownik Działu ,
  Zgłaszanie ofert pracy
  nr. wew 177
  Pokój 21
 • Doradca zawodowy 
  nr. wew 152
  Pokój 3
 • Pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych ,
  Pośrednictwo EURES
  nr. wew 169
  Pokój 5
 • Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych z gmin powiatu 
  nr. wew 167/168
  Pokój 12
 • Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych do 25-go r.ż.
  nr. wew 157
  Pokój 19
 • Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych z Jeleniej Góry
  nr. wew 175/176
  Pokój 20
 • Doradca zawodowy
  nr. wew 180
  Pokój 24
 • Liderzy Klubu Pracy
  nr. wew 187
  fax 190
  Pokój 103
 • KLUB PRACY
  nr. wew 187
  fax 190
  Pokój 104
 •  Sala poradnictwa zawodowego 
  nr. wew 189
  Pokój 108
 • Pośrednicy pracy – zewnętrzni
  nr. wew 297
  Pokój 318
 • Doradca zawodowy
  nr. wew 298
  Pokój 319
 • Doradca zawodowy
  nr. wew 183
  Pokój 320
 • Doradca zawodowy
  nr. wew 179
  Pokój 321
 • Szkolenia bezrobotnych
  nr. wew 178
  Pokój 314/315, 316
 • Dział Programów i Instrumentów Rynku Pracy
 • Kierownik Działu
  nr. wew 158
  Pokój 30
 • Stanowiska ds. funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
  nr. wew 153, 154
  Pokój 2
 • Staże
  nr. wew 156
  Pokój 4
 • Roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne 
  nr. wew 172
  Pokój 17
 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych – PFRON
  nr. wew 158
  Pokój 30
 • Dotacje, doposażenia miejsc pracy
  nr. wew 159
  Pokój 31
 • Inne stanowiska
 • Informatyk
  nr. wew 174
  Pokój 7
 • Gł. Specjalista ds. analiz, programów i statystyki rynku pracy 
  nr. wew 185
  Pokój 113
 • Stanowisko ds. bhp i p.poż.
  nr. wew 197
  Pokój 114

nr. konta bankowego  PUP Jelenia Góra:

Bank Millennium S.A.

10 1160 2202 0000 0001 6440 1171

e-mail PUP Jelenia Góra:

 

wrje@praca.gov.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Jelenia Góra :

http://www.urzadpracy.jgora.pl/

Mapa lokalizacji PUP Jelenia Góra:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły