PUP Kolno

Kolno

Powiatowy Urząd Pracy Kolno

PUP Kolno
PUP Kolno

 

ul. Wojska Polskiego 46
18-500 Kolno

 

 

 

PUP  Kolno jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Interesanci przyjmowani są w PUP Kolno od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 – 14:30.

Kontakt PUP Kolno:

Tel. centrala: (86) 278 95 10
Fax: (86) 278 95 14

Szczegółowy wykaz telefonów do PUP Kolno:

Dyrekcja

 • Dyrektor
  Wacław Sójko
  Pokój nr. 18
  tel. (860278 95 10
 • Z-ca Dyrektora
  Dorota Konopka
  Pokój nr.16
  tel. (86)278 95 10

Dział Organizacyjno – Administracyjny

 • Koordynator Działu (Kadry)
  Maria Patalan
  Pokój nr.11
  tel. (86)278 95 29
 • Sekretariat
  Ewa Imiela
  Pokój nr. 17
  tel. (860278 95 10
 • Obsługa administracyjno-gospodarcza
  Halina Brzezińska
  Pokój nr. 11
  tel. (86)2789529
 • Archiwum
  Teresa Skrodzka
  Pokój nr. 6
  tel. (86)278 95 32
 • Kierowca
  Karzimierz Górski
  Pokój nr. 17
  tel. (86)278 95 10
 • Informatyk
  Krzysztof Paszko
  Pokój nr. 11
  tel. (86)278 95 29

Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej

 • Kierownik Działu
  Stanisław Wiszowaty
  Pokój nr. 9
  tel. (86)278 95 43
 • Szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych
  Hanna Kowalczyk
  Plan otwarty
  tel. (86)278 95 18
 • Prośrednik pracy – pracodawcy
  Elżbieta Gąsiewska
  Plan otwarty
  tel. (86)278 95 37
 • Pośrednik pracy – obsługa bezrobotnych: gmina Turośl, Grabowo, miasto i gmina Stawiski
  Andrzej Sienkiwicz
  Plan otwarty
  tel. (86)278 95 36
 • Pośrednik pracy – obsługa bezrobotnych Miasto Kolno
  Alicja Malinowska
  Plan otwarty
  tel. (86)278 95 19
 • Pośrednik pracy – obsługa bezrobotnych gmina Kolno, gmina Mały Płock
  Joanna Biedka
  Plan otwarty
  tel. (86)278 95 34
 • Doradca zawodowy
  Kinga Konopka
  Plan otwarty
  tel. (86)278 95 20
 • Doradca zawodowy
  Alicja Wójcik
  Plan otwarty
  tel. (86)278 95 20
 • Lider Klubu Pracy
  Milena Wróblewska
  Plan otwarty
  tel. (86)278 95 20
 • Z-ca Kierownika Działu
  Halina Śliwka
  Pokój nr. 14
  tel. (86)278 95 17
 • Samodzielny specjalista ds. programów
  Anna Pupek
  Pokój nr. 14
  tel. (86)278 95 30
 • Staże
  Anna Szymańska
  Pokój nr. 7
  tel. (86)278 95 42
 • Obsługa umów, prac interwencyjnych i robót publicznych
  Anna Kownacka
  Pokój nr. 8
  tel. (86)278 95 22
 • Dotacje na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych, Doposażenie, wyposażenie stanowiska pracy, Statystyka
  Sławomir Grala
  Pokój n. 8
  tel. (86)278 95 33

Dział Ewidencji i Świadczeń

 • Kierownik Działu
  Elżbieta Orłowska
  Pokój nr. 4
  tel. (86)278 95 21
 • Naliczanie świadczeń, Płatnik, SEPI
  Alina Wyrwas
 • Pokój nr. 4
  tel. (86)2789521
 • Rejestracja
  Bożena Remiszewska
  Pokój nr. 3
  tel. (86)278 95 24
 • Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku
  Beata Bajno
  Pokój nr.2
  tel. (86)278 95 25
 • Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku
  Iwona Skrodzka
  Pokój nr. 2
  tel. (86)278 95 25
 • Refundacja wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, staże
  Adam Połomski
  Pokój nr. 3
  tel. (86) 278 95 35

Radca Prawny

 • Radca Prawny
  Zbigniew Twarowski
  Pokój nr. 17
  tel. (86)278 95 10

Dział Finansowo – Księgowy

 • Główna Księgowa
  Cecylia Podchul
  Pokój nr. 13
  tel. (86)278 95 26
 • Obsluga Budżetu
  Anna Konopka
  Pokój nr.10
  tel. (86)278 95 27
 • Obsługa FPiEFS
  Hanna Górska
  Pokój nr.10
  tel. (86)278 95 27
 • Rozliczanie Projektów Unijnych
  Wioletta Łuba
  Pokój nr. 10
  tel. (86)278 95 27

e-mail PUP Kolno:

biko@praca.gov.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Kolno :

http://www.pupkolno.pl/

Mapa lokalizacji PUP Kolno:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły