PUP Legnica

Legnica

Powiatowy Urząd Pracy Legnica

PUP Legnica
PUP Legnica

 

ul. Gen. Władysława Andersa 2
59-220 Legnica

 

 

 

PUP Legnica jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

 

Kontakt PUP Legnica :

Tel. : (76) 722 52 10
Fax : (76) 722 52 11

Szczegółowy wykaz telefonów:

 • Sekretariat
  Pokój 5
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 10
  fax całodobowy:
  (76) 722 52 11
 • Grażyna Laurowska
  Dyrektor PUP Legnica
  Pokój 5
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 10
 • Halina Makuch
  Zastępca Dyrektora PUP Legnica
  Pokój 5
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 10

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej
  Joanna Malec-Pych
  Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy
  Pokój 7
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 14
 • Referat Pośrednictwa Pracy: przyjmowanie ofert pracy
  Pokój 7
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 18
 • Referat Pośrednictwa Pracy: obsługa bezrobotnych
  Pokój 2
  parter
  Tel. : (76) 722 52 30, (76) 723 38 55
 • Referat Pośrednictwa Pracy: obsługa bezrobotnych
  Pokój 3
  parter
  Tel. : (76) 722 52 31, (76) 723 38 56
 • Referat Pośrednictwa Pracy: obsługa bezrobotnych odbywających staż, wydawanie zaświadczeń do ośrodków pomocy społecznej, obsługa bezrobotnych podejmujących pracę
  Pokój 1
  parter
  Tel. : (76) 722 52 32
 • Referat Pośrednictwa Pracy: obsługa bezrobotnych niepełnosprawnych i poszukujących pracy
  Pokój 1
  parter
  Tel. : (76) 722 52 32
 • Ewelina Woźniak
  Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy
  Pokój 10a
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 39
 • Ref. Instrumentów Rynku Pracy : staże
  Pokój 9
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 20, (76) 722 52 47
 • Ref. Instrumentów Rynku Pracy : prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie – użyteczne, refundacja składki ZUS i KRUS
  Pokój 10
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 21, (76) 722 52 43
 • Ref. Instrumentów Rynku Pracy : refundacje dla pracodawców na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy bezrobotnego skierowanego przez PUP
  Pokój 10
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 21, (76) 722 52 43
 • Ref. Instrumentów Rynku Pracy : jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej
  Pokój 16
  II piętro
  Tel. : (76) 722 52 45
 • Monika Chocholska Kierownik Referatu Projektów Unijnych
  Pokój 13
  II piętro
  Tel. : (76) 723 38 52, (76) 723 38 58
 • Ref. Projektów Unijnych
  realizacja programów finansowanych z EFS
  Pokój 13
  II piętro
  Tel. : (76) 723 38 58 , (76) 723 38 52
 • Ewa Żukowska -Bogacz
  Kierownik Referatu Szkoleń, Specjalista ds. zamówień publicznych
  Pokój 6
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 17
 • Referat Szkoleń : szkolenia indywidualne i grupowe
  Pokój 6
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 17
 • Regina Irzymska
  Kierownik Referatu
  Poradnictwa Zawodowego i Klubu Pracy
  Plac Słowiański 1,
  V piętro
  pok. 528
  Tel. : (76) 723 38 54
 • Ref. Poradnictwa Zawodowego
  Lider Klubu Pracy
  Plac Słowiański 1,
  V piętro
  pok. 518
  Tel. : (76) 723 38 53
 • Ref. Poradnictwa Zawodowego : Doradca zawodowy
  Plac Słowiański 1,
  V piętro
  pok. 526-528
  Tel. : (76) 723 38 54, (76) 723 38 50, (76) 722 52 46, (76) 722 52 49
 • Ref. Poradnictwa Zawodowego : Doradca zawodowy
  ul. Andersa 2
  II piętro
  pok. 15a
  Tel. : (76) 722 52 39
 • Dział Ewidencji i Świadczeń
  Martyna Chmielnicka
  Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
  Pokój 10a
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 44
 • stanowisko ds. rejestracji i pośrednictwa pracy
  Pokój 4
  parter
  Tel. : (76) 722 52 29, (76) 723 38 57
 • stanowisko ds. informacji i wydawania zaświadczeń
  hol
  parter
  Tel. : (76) 722 52 33
 • stanowisko ds. ewidencji  i świadczeń (naliczanie świadczeń/zasiłków -wypłaty)
  Pokój 8
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 19
 • stanowisko ds. ewidencji i świadczeń (naliczanie świadczeń), PIT
  Pokój 14
  II piętro
  Tel. : (76) 722 52 24, (76) 723 38 51
 • Dział Finansowo – Księgowy
  Anna Strembicka
  Główny Księgowy
  Pokój 11
  II piętro
  Tel. : (76) 722 52 25
 • stanowisko ds. obsługi budżetu
  Pokój 12
  II piętro
  Tel. : (76) 722 52 23
 • stanowisko ds. obsługi  Funduszu Pracy
  Pokój 12
  II piętro
  Tel. : (76) 722 52 23
 • stanowisko ds. obsługi kasowej i windykacji należności
  Pokój 12
  II piętro
  Tel. : (76) 722 52 23
 • stanowisko ds. obsługi Funduszy Unijnych
  Pokój 15
  II piętro
  Tel. : (76) 722 52 26

Dział Organizacyjno – Administracyjny

 • Anna Leszczyńska
  Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego
  Pokój 17
  II piętro
  Tel. : (76) 722 52 28
 • stanowisko ds. obsługi kadrowej
  Pokój 17
  II piętro
  Tel. : (76) 722 52 28
 • stanowisko ds. sieci komputerowej i statystyki
  Pokój 6
  I piętro
  Tel. : (76) 722 52 16
 • stanowisko ds. obsługi archiwum
  Pokój 2a
  niski parter
  Tel. : (76) 722 52 37
 • stanowisko ds. promocji i marketingu
  Pokój 17
  II piętro
  Tel. : (76) 722 52 28
 • stanowisko ds. audytu i kontroli wew.
  Pokój 17
  II piętro
  Tel. : (76) 722 52 28
 • stanowisko ds. BHP i p.poż
  Pokój 17
  II piętro
  Tel. : (76) 722 52 28

Kierownictwo Powiatowy Urząd Pracy Legnica:

 • Dyrektor PUP Legnica
  Grażyna Laurowska
  Tel. : (76) 722 52 10
 • Zastępca Dyrektora PUPLegnica
  Halina Makuch
  Tel. : (76) 722 52 10
 • Główny Księgowy
  Anna Strembicka
  Tel. : (76) 722 52 25
  Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy
  Joanna Malec – Pych
  Tel. : (76) 722 52 14
 • Kierownik Referatu Szkoleń
  Ewa Żukowska – Bogacz
  Tel. : (76) 722 52 17
 • Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy
  Ewelina Woźniak
  Tel. : (76) 722 52 21
 • Kierownik Referatu Projektów Unijnych
  Monika Chocholska
  Tel. : (76) 723 38 58
 • Kierownik Referatu Poradnictwa Zawodowego i Klubu Pracy
  Regina Irzymska
  Tel. : (76) 723 38 54
 • Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
  Martyna Chmielnicka
  Tel. : (76) 722 52 44
 • Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego
  Anna Leszczyńska
  Tel. : (76) 722 52 28

e-mail PUP Legnica:

wrle@praca.gov.pl
puplegnica@puplegnica.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Legnica :

www.puplegnica.pl

Mapa lokalizacji PUP Legnica:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły