PUP Lubań

Lubań

Powiatowy Urząd Pracy Lubań

PUP Lubań
PUP Lubań

 

ul. Lwówecka 10
59-800 Lubań

 

PUP Lubań jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

 

Interesanci przyjmowani są w PUP Lubań w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 14:00
Wtorek 8:00 – 14:00
Środa 8:00 – 14:00
Czwartek 8:00 – 14:00
Piątek 8:00 – 14:00

 

Kontakt PUP Lubań :

Tel. : (75) 722 25 48, (75) 722 35 19,  721 54 16, (75)721 59 67
Fax : (75) 722 32 78

Szczegółowy wykaz telefonów:

 • Krystyna Mucha
  Dyrektor PUP Lubań
  Pokój 10 I piętro
  nr.wew 277
 • Bożena Jasińska
  Zastępca Dyrektora PUP Lubań
  Pokój 11 I piętro
  nr. wew 277

DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 • Wiesława Buzała
  Kierownik Działu Usług Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej
  Pokój nr 7 parter
  nr.wew 278
 • Agnieszka , Bajda-Matusiak
  Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta Lubań nazwiska od litery L do Ż, gminy Platerówka
  Pokój okój nr  5 parter
  nr. wew 265
 • Zbigniew Fedyna
  Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta Lubań nazwiska od litery A do K, miastaŚwieradów Zdrój
  Pokój nr 5 parter
  nr. wew 283
 • Joanna Kot
  Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta i gminy Leśna nazwiska od litery R do Ż, gminySiekierczyn i absolwenci
  Pokój nr 6 parter
  nr. wew 264
 • Agata Zjawin
  Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy terenu miasta i gminy Leśna nazwiska od litery A do J, miasto i gmina Olszyna
  pokój nr 6 parter
  nr. wew 286
 • Jakub Krokoszyński
  Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta i gminy Leśna nazwiska od litery K do P, gminy Lubań
  Pokój nr 6 parter
  nr. wew 275
 • Anna Bidna
  Poradnictwo zawodowe
  Pokój nr 2 parter
  nr. wew 269
 • Agnieszka Zielińska
  Poradnictwo zawodowe
  Pokój nr 2 parter
  nr. wew 251
 • Dorota Kościaniuk
  Poradnictwo zawodowe
  Pokój nr 2 parter
  nr. wew 251
 • Jolanta Fałat
  Pośrednictwo pracy dla pracodawców w tym: przyjmowanie ofert pracy i udzielanie informacji
  Pokój nr 3 parter
  nr. wew 266
 • Anna Kosakowska
  Pośrednictwo pracy dla pracodawców w tym: przyjmowanie ofert pracy i udzielanie informacji
  Pokój nr 3 parter
  nr. wew 267
 • Przemysław Kołbuc
  Pośrednictwo pracy dla pracodawców w tym: przyjmowanie ofert pracy i udzielanie informacji
  Pokój nr 4 parter
  nr. wew 259
 • Małgorzata Kowal
  Szkolenia indywidualne i grupowe
  Pokój nr 4 parter
  nr. wew 255
 • Anna Pieśla
  Klub Pracy, prowadzenie zajęć aktywizacyjnych z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
  Pokój nr 8 I piętro
  nr. wew 261, 284

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

 • Aneta Wojtowicz
  Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pokój nr 1 parter
  nr. wew 262
 • Krystyna Galik
  Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pokój nr 1 parter
  nr. wew 262
 • Edyta Szkamruk
  Wydawanie decyzji o przyznaniu świadczeń i sporządzanie list wypłat
  pokój nr 13 I piętro
  nr. wew 250
 • Dorota Urban
  Naliczanie świadczeń i wydawanie zaświadczeń z terenu: miasto i gmina Leśna, gmina Platerówka,miasto Świeradów Zdrój
  Pokój nr 13 I piętro
  nr. wew 250
 • Edyta Schabowska
  Naliczanie świadczeń i wydawanie zaświadczeń z terenu: miasto Lubań nazwiska na literę od K do Ż, gmina Siekierczyn
  pokój nr 15 I piętro
  nr. wew 15
 • Mirella Żmuda
  Naliczanie świadczeń i wydawanie zaświadczeń z terenu: miasto Lubań nazwiska na literę od A do J, miasto i gmina Olszyna, gmina Lubań
  Pokój nr 15 I piętro
  nr. wew 295

DZIAŁ INSTRUMENTÓW I PROGRAMÓW RYNKU PRACY W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 • Beata Kliś
  Kierownik Działu Instrumentów i Programów Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej
  Pokój nr 14 I piętro
  nr. wew 279
 • Ewa Palewska-Stefan
  Staże
  Pokój nr 12 I piętro
  nr. wew 260
 • Patrycja Szczęsna
  Staże
  Pokój nr 12 I piętro
  nr. wew 258
 • Agnieszka Czepiel
  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  Pokój nr 19 II piętro
  nr. wew 256
 • Lucyna Ostrowska-Zając
  Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia utworzonych nowych stanowisk pracy
  Pokój nr 19 II piętro
  nr. wew 256
 • Paulina Szłabowicz
  Monitorowanie i rozliczanie zawartych umów na podjęcie działalności gospodarczej i utworzonych nowych stanowisk pracy
  Pokój nr 19 II piętro
  nr. wew 270
 • Irena Diop
  Realizacja programów finansowanych z Funduszu Pracy, EFS, PFRON
  Pokój nr 20 II piętro
  nr. wew 274
 • Dorota Owsiak
  Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, dodatki aktywizacyjne, zwrot kosztów dojazdu na staże i do pracy, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
  Pokój nr 20 II piętro
  nr. wew 297

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

 • Ewa Wójcik
  Kierownik Działu Organizacyjno-AdministracyjnegoRealizacja zamówień publicznych, inwestycji i remontów, skargi i wnioski klientów PUP Lubań
  Pokój nr 16II piętro
  nr. wew 285
 • Sylwia Szczepańska
  Obsługa kadrowa pracowników Urzędu
  Pokój nr 16 II piętro
  nr. wew 252
 • Katarzyna Czekaj
  Obsługa sekretariatu Urzędu i składnicy akt
  Pokój nr 9 I piętro
  nr. wew 277

DZIAŁ FINASOWO-KSIĘGOWY

 • Sylwia Maciukiewicz
  Główny księgowy
  Pokój nr 18 II piętro
  nr. wew 276
 • Aleksandra Szczepańska
  Obsługa Funduszu Pracy
  Pokój nr 17 II piętro
  nr. wew 271
 • Monika Kocan
  Obsługa budżetu
  Pokój nr 17 II piętro
  nr. wew 253
 • Aneta Kaczmar
  Obsługa funduszy unijnych
  Pokój nr 17 II piętro
  nr. wew 272
 • Jolanta Sowińska
  Windykacja nienależnie pobranych świadczeń
  Pokój nr 17 II piętro
  nr. wew 272

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i statystyki

 • Andrzej Butkiewicz
  Administrowanie siecią komputerową i wykonywanie statystyk
  Pokój nr 21 II piętro
  nr. wew 200

e-mail PUP Lubań:

 

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Lubań :

http://www.pupluban.pl/

Mapa lokalizacji PUP Lubań:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły