PUP Mogilno

PUP Mogilno

PUP Mogilno
PUP Mogilno

ul. Obrońców Mogilna 1

88-300 Mogilno

 

 

PUP Mogilno godziny otwarcia:

Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

 

Interesanci przyjmowani są w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 14:00
Wtorek 7:30 – 14:00
Środa 7:30 – 14:00
Czwartek 7:30 – 14:00
Piątek 7:30 – 14:00

 

Rejestracja osób bezrobotnych w PUP Mogilno odbywa się w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 14:00
Wtorek 7:30 – 14:00
Środa 7:30 – 14:00
Czwartek 7:30 – 14:00
Piątek 7:30 – 14:00

 

Kontakt Powiatowy Urząd Pracy Mogilno :

Bezpłatna infolinia : 800119199

Telefon : (52)318 67 10, (52)315 18 42, (52) 315 21 94
SuperVoIP :(52)522 55 60

Fax: (52)315 18 41

Punkty informacyjne PUP Mogilno:

Jeziora Wielkie
Jeziora Wielkie 98
(budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji)
tel. 52 522-5562
e-mail: jeziora@pupmogilno.pl
 

Dąbrowa
Dąbrowa ul. Szkolna 13
(budynek Ośrodka Zdrowia)
tel. 52 522-5563
e-mail: dabrowa@pupmogilno.pl
 

Strzelno
Strzelno ul. Sportowa 6
(budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
tel. 52 522-5561
e-mail: strzelno@pupmogilno.pl
 

Szczegółowy wykaz telefonów w PUP Mogilno:

Stanowisko lub dział
Urzędu Pracy
Pracownik Nr
biura
Telefon Email
DYREKTOR Ewa Strzelecka 15 52-3186710
Centrum aktywizacji
zawodowej
Kierownik centrum aktywizacji zawodowej A.Barszcz 7 52-3186741
Specjalista ds. programów P.Fabijañska 7 52-3186743
Specjalista ds. programów L.Kostyra 8 52-3186742
Specjalista ds. rozwoju zawodowego P.Krygier 52-3186730
Szkolenia,Przygotowanie zawodowe dorosłych M.Zieliñska 52-3186731
Roboty publiczne,Prace interwencyjne,Zwrot kosztów dojazdu, Staże, Dodatki aktywizacyjne B.Domañska 5 52-3186723
E.Gwiazda 52-3186722
Środki na podj. działalności gosp., Doposażenie stanowisk pracy M.Mądrowski 6 52-3186739
M.Górzyñska 52-3186740
Pośrednik pracy EURES M.Andruszczak 9 52-3186744
Doradca zawodowy K.Meller 52-3186736
Doradca zawodowy D.Piekarczyk 52-3186746
Pośrednik pracy L.Ciesielska 52-3186747
Pośrednik pracy M.Rzempowska 52-3186748
Pośrednik pracy P.Tomaszewski 10 52-3186737
Pośrednik pracy A.Wolska 52-3186726
Doradca zawodowy R.Gaura 52-3186727
Doradca zawodowy osób niepełnosprawnych M.Kolczyñska-Panfil 11 52-3186728
Pośrednik pracy P.Andrzejczak 52-3186745
Referat ewidencji i s
wiadczeñ
Kierownik referatu J.Olejnik 2a 52-3186732
Naliczanie świadczeñ,
Statystyka
L.Bernaciak 2 52-3186733
Rejestracja bezrobotnych I.Król 3 52-3186735
M.Banaszak 52-3186734
Obsługa osób z prawem do zasiłku, Zgłaszanie podj. pracy H.Gałązewska 4 52-3186738
L.Musiałowska 52-3186738
Punkt informacyjny
i weryfikacja dokumentów
dla osób rejestrujacych
M.Bobrzyñska 1 52-3186724
Referat administracyjno-organizacyjny
Kierownik referatu K.Drożdżyñska-Głowacka 14 52-3186712
Informatyk M.Walkowiak 13 52-3186749
Sekretariat P.Koralewska 16 52-3186710
Inspektor d/s odwołañ i kontroli M.Rewers-Lewandowska 19 52-3186715
Referat finansowo-księgowy
Główny księgowy M.Mañkiewicz 18 52-3186716
Referat księgowości M.Brillowska 17 52-3186717
K.Domagalska 52-3186718
Samodzielne stanowiska
Kadry i płace M.Pachała 20 52-3186719
Radca prawny M.Huszcza-Winiecka 14 52-3186712

 

Adres e-mail PUP Mogilno:

tomo@praca.gov.pl

pupmo@poczta.fm

Strona www Powiatowy Urząd Pracy  Mogilno :

http://www.pupmogilno.pl/news.php

Mapa lokalizacji PUP Mogilno :

Powiązane artykuły