PUP Poniatowa

PUP Poniatowa

Powiatowy Urząd Pracy Poniatowa

ul.Młodzieżowa 2
24-320 Poniatowa

Godziny otwarcia PUP Poniatowa

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-16.00
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.00

Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy

Sekretariat 81 827 73 50
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
przyznawanie świadczeń,
ubezpieczenia osób bezrobotnych,
stypendia z tyt. kontynuowania nauki,
dodatki aktywizacyjne,
refundacja składki KRUS
81 827 73 55

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja
kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
prace interwencyjne,
roboty publiczne,
prace społecznie użyteczne
Refundacja kosztów składek za bezrobotnych do 30. r.ż.
Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 r.ż.
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+
Grant na telepracę
81 827 72 90
81 827 59 72

Punkt wypłat 81 827 72 94

Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy 81 827 72 95
81 827 73 58

Pośrednictwo pracy dla pracodawców 81 827 73 56
81 827 73 57

Bony stażowe
81 827 73 56

Główny Księgowy
81 827 73 54
Doradca zawodowy (gminy: Opole Lub., Łaziska, Wilków) 81 827 72 97
Doradca zawodowy (gminy: Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska) 81 827 73 58

Przygotowanie zawodowe dorosłych
81 827 72 91

FAX Powiatowego Urzędu Pracy

Fax 81 827 73 51

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy

http://www.pupopolelubelskie.pl/

Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy

luoppo@praca.gov.pl

Oferty pracy w PUP Poniatowa

http://www.pupopolelubelskie.pl/

Mapa dojazdu do PUP Poniatowa


PUP Poniatowa

Powiązane artykuły