PUP Siemiatycze

Siemiatycze

Powiatowy Urząd Pracy Siemiatycze

PUP Siemiatycze
PUP Siemiatycze

 

ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze

 

 

 

PUP  Siemiatycze jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

 

Kontakt PUP Siemiatycze:

Tel. centrala: (85) 656 60 13
Fax : (85) 656 60 16

Szczegółowy wykaz telefonów do PUP Siemiatycze:

 • Dyrektor PUP Siemiatycze 
  Żornaczuk Leokadia
  Pokój 3
  tel. (85) 656 60 13
 • Zastępca Dyrektora PUP Siemiatycze
  Derewońko Robert-Jacek
  Pokój 3
  tel. (85) 656 60 13
 • Sekretariat 
  Derewońko Ewa
  Pokój3
  tel. (85) 656 60 13
  fax. (85) 656 60 16
  e-mail bisi@praca.gov.pl
 1. Dział Finansowo Księgowy PUP Siemiatycze
 • Główna Księgowa
  Dzikowska Alina
  tel. (85) 656 60 13 23, (85) 656 60 22
 • Inspektor
  Jurczuk Jolanta
  tel. (85) 656 60 132, (85) 656 60 22
 • Refundacja prac interwencyjnych
  Czapko Anna
  Pokój 31a
  tel. (85) 656 60 17
 1. Dział Organizacyjno – Administracyjny PUP Siemiatycze
 • Kierownik Działu
  Manturewicz Małgorzata
  Pokój 22
 • Referent administracja siecią komputerową oraz bazą danych
  Kiczko Jarosław Mariusz
  Pokój 34
 • Inspektor(archiwum zakładowe)
  Grzyb Mieczysław
  Pokój 1
  tel. (85) 656 60 30
 1. Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji PUP Siemiatycze
 • Kierownik Działu
  Rojek Barbara
  Pokój 26
  tel. (85) 656 60 15
 • Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy. Informacja.
  Dawidziuk Karolina
  Pokój 27
  tel. (85) 656 60 18
 • Peretko Elżbieta
  Pokój 27
  tel. (85) 656 60 18
 • Ewidencja i Świadczenia
  Sienkiewicz-Strach Anna
  Pokój 25
  tel. (85) 656 60 21
 • Leoniuk Anna
  Pokój 25
  tel. (85) 656 60 21
 • Wrona Jakub
  Pokój 24
  tel. (85) 656 60 23
 1. CAZ – Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Siemiatycze 
 • Kierownik Działu
  Jóźwiak Adam
  Pokój 32
  tel. (85) 656 60 25
 • Pośrednictwo Pracy
  Swajda Justyna
  Pokój 28
  tel. (85) 656 60 24
 • Borkułak Marlena
  Pokój 28
 • tel. (85) 656 60 24
 • Szumarska Katarzyna
 • Pokój 28
  tel. (85) 656 60 26
 • Doradca zawodowy
  Miszczuk Katarzyna
  Pokój 29
  tel. (85) 656 60 29
 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta ( organizacja szkoleń).Lider Klubu Pracy-stażysta
  Joanna Pyzowska
  Pokój 30
  tel. (85) 656 60 28
 • Olędzka Marta
  Pokój 30
 • tel. (85) 656 60 28
 • Piwnicka Beata
  Pokój 30
  tel. (85) 656 60 28
 • Instrumenty rynku pracy
  Konobrodzki Karol
  Pokój 31a
  tel. (85) 656 60 17
 • Samodzielne stanowisko ds. programów. Specjalista ds. programów
  Golonko Kamil
 • Pokój 31b
  tel. (85) 656 60 19

e-mail PUP Siemiatycze:

bisi@praca.gov.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Siemiatycze :

http://pup.siemiatycze.sisco.info/

Mapa lokalizacji PUP Siemiatycze:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły