PUP Sokółka

Sokółka

Powiatowy Urząd Pracy Sokółka

PUP Sokółka
PUP Sokółka

 

ul. Kryńska 40
16 – 100 Sokółka

 

 

 

PUP  Sokółka jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Interesanci przyjmowani są w PUP Sokółka od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 – 14:00.

Kontakt PUP Sokółka:

Tel. centrala: (85) 722 90 10
Fax: (85) 722 90 11

Szczegółowy wykaz telefonów do PUP Sokółka:

 • Dyrektor
  Mirosław Biernacki
  Pokój 18A
  tel. (85) 722 90 10
 • Z-ca Dyrektora
  Teresa Kieda
  Pokój 18B
  tel. (85)722 90 10
 • Sekretariat
  Aneta Joszczyk
  Pokój 18
  tel. (85) 722 90 10
 1. DZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY PUP Sokółka
 • Kierownik Działu, kadry
  Urszula Kułak
  Pokój 23
  tel. (85) 722 90 17
 • Informatyk, statystyka
  Agnieszka Kirejczyk
  Pokój 5
  tel (85) 722 90 19
 • Archiwum, BHP
  Marek Łowczecki
  Pokój 24
  tel. (85) 722 90 18
 1. DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY PUP Sokółka
 • Główny Księgowy
  Paulina Stelmaszek
  Pokój 20
  tel. (85) 722 90 15
 • Księgowość budżetu
  Teresa Nietupska
  Pokój 19
  tel. (85)722 90 16
  księgowość budżetu
 • Księgowość Funduszu Pracy i EFS
  Joanna Sawicka
 1. CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PUP Sokółka
 • Kierownik CAZ PUP Sokółka
  Edyta Wilkiel
  stan. 6
  tel. (85)722 90 22
 • Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie – użyteczne
  Teresa Lisowska
  Pokój 26
  tel. (85)722 90 21
 • Staże, przygotowanie zawodowe, zwrot kosztów dojazdu
  Alicja Januszkiewicz
  Pokój 26
  tel. (85) 722 90 24
 • Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
  Janina Łowczecka
  stan. 2
  tel. (85)722 90 34
 • Joanna Kruchelska
  stan. 1
  tel(85)722 90 33
 • Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – Klub Pracy
  Zuzanna Czarnecka
  stan. 3
  tel.(85)722 90 12
 • Projekty EFS
  Anna Olechno
  Pokój 17
  tel. (85)722 90 20
 • Szkolenia
  Monika Wiszowata
  stan. 4
  tel. (85)722 90 23
 • Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowisk pracy, PFRON
  Jolanta Kuderewska
  stan. 5
  tel. (85) 722 90 25
 • Pośrednictwo pracy
  Urszula Jaworowicz
  stan. 7
  tel (85)722 90 39
 • Pośrednictwo pracy
  Grażyna Kuźma
  stan. 8
  tel (85)722 90 28
 • Zofia Żółtko – Klepacka
  stan. 9
  tel (85) 722 90 29 /
  pośrednictwo pracy
 • Marta Kuźma
  stan. 10
  tel. (85)722 90 30
  EURES, pośrednictwo pracy
 1. DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ PUP Sokółka
 • Marta Szlis
  Pokój 6
  tel. (85) 722 90 32
  Kierownik Działu, odowłania od decyzji, nienależnie pobrane świadczenia
 • Dorota Kowejsza
  Pokój 9
  tel. (85)722 90 35
  rejestracja
 • Potwierdzanie gotowości do pracy, zasiłki, stypendia stażowe EFS, stypendia za czas szkolenia
  Agnieszka Bagan
  Pokój 7
  tel. (85)722 90 36
 • Potwierdzanie gotowości do pracy, stypendia stażowe, zasiłki
  Agnieszka Normantowicz
  Pokój 7
  tel. (85)722 90 37
 • Płatnik, potwierdzanie gotowości do pracy, zasiłki
  Anna Olechno
  Pokój 8
  tel. (85)722 90 38

e-mail PUP Sokółka:

biso@praca.gov.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Sokółka :

http://pupsokolka.pl/

Mapa lokalizacji PUP Kolno:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły