PUP Środa Śląska

Środa Śląska

Powiatowy Urząd Pracy Środa Śląska

PUP Środa Śląska
PUP Środa Śląska

 

ul. Wrocławska 4
55-300 Środa Ślaska

 

PUP Środa Śląska jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:15 – 15:15
Wtorek 7:15 – 15:15
Środa 7:15 – 15:15
Czwartek 7:15 – 15:15
Piątek 7:15 – 15:15

 

Interesanci przyjmowani są w PUP Środa Śląska w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 13:30
Wtorek 8:00 – 13:30
Środa 8:00 – 13:30
Czwartek 8:00 – 13:30
Piątek 8:00 – 13:30

 

Kontakt PUP Środa Śląska :

tel. (71) 317  25  05, (71) 317  25  80
fax. (71) 317  51  67

Szczegółowy wykaz telefonów:

 • Dyrektor PUP Środa Śląska
  Halina Semegen
  Pokój nr 10a ,
  tel. (71) 317 25 05 wew. 112
 • Z-ca Dyrektora PUP Środa Śląska
  Ewa Witwicka
  Pokój nr 9a,
  tel. (71) 317 25 05 wew. 129
 • Dział Ewidencji Świadczeń i Informacji PUP Środa Śląska
  Rejestracja osób bazrobotnych i poszukujących pracy.
  kierownik działu Ewa Witwicka
  Pokój nr 9a,
  tel. (71) 317 25 05 wew. 129
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej
  Udzielanie specjalistycznych porad z zakresu pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.
  koordynator CAZ Bogumiła Waśniewska
  Pokój nr 7,
  tel. (71) 317 25 05 wew. 130
 1. pośrednictwo pracy
  Pokój  nr 2a,
  tel.: (71) 317 25 05 wew. 104,111,119
 2. szkolenia
  Katarzyna Kmak
  Pokój  nr. 5
  tel.: (71) 317 25 05 wew. 120
 3. staże
  Grażyna Grabowiecka
  Pokój nr. 1
  tel.: (71) 317 25 05 wew. 108
 4. poradnictwo zawodowe, Klub Pracy
  Sylwia Szymaniec – Łaska
  Pokój nr 3
  tel.: (71) 317 25 05 wew. 123,109,118
 5. prace interwencyjne, roboty publiczne
  Zenona Figiela
  Pokój nr 1
  tel.: (71) 317 25 05 wew. 102
 6. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy
  Zenona Figiela
  Pokój nr 1,
  tel.: 317-25-05 wew. 102
 7. prace społecznie użyteczne
  Grażyna Grabowiecka
  Pokój nr. 1
  tel.: (71) 317 25 05 wew. 108
 • Dział Finansowo-Księgowy PUP Środa Śląska
  Prowadzenie rachunkowości jednostki i funduszu celowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
  kierownik działu Beata Hołdys
  Pokój nr 19,
  tel. (71) 317 25 05 wew. 131
 • Dział organizacyjny PUP Środa Śląska
  pok. nr 10 (sekretariat)
  tel. (71) 317 25 05

e-mail PUP Środa Śląska:

wrsr@praca.gov.pl;
sekretariat@pupsrodaslaska.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Środa Śląska :

http://www.pupsrodaslaska.pl/portal/pl

Mapa lokalizacji PUP Środa Śląska:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły