PUP Suwałki

Suwałki

Powiatowy Urząd Pracy Suwałki

PUP Suwałki
PUP Suwałki

 

ul. T.Kościuszki 71a
16-400 Suwałki

 

 

 

PUP  Suwałki jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Interesanci przyjmowani są w PUP Suwałki od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 – 14:00.

Kontakt PUP Suwałki:

Infolinia dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców: 19524 (opłata jak za połączenie lokalne)
Sekretariat: (87)565 26 50
Fax: (87)565 26 89

Szczegółowy wykaz telefonów do PUP Suwałki:

 • Kierownik dz. Organizacyjnego: tel. (87)565 26 59
 • Kierownik dz. Rynku Pracy: tel. (87)565 26 71
 • Kierownik dz. Ewidencji i Świadczeń: tel. (87)565 26 62
 • Kierownik dz. Pośrednictwa i Poradnictwa tel. (87)565 26 81
 • Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy: tel. (87)565 26 64
 • Pośrednictwo: tel. (87)565 26 63, (87)565 26 78, (87)565 26 79, (87)565 26 65, (87)565 26 82
 • Doradca zawodowy: tel. (87)565 26 58, (87)565 26 77, (87)565 26 66, (87)565 26 69

e-mail PUP Suwałki:

sekretariat@pup.suwalki.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy Suwałki :

http://pup.suwalki.pl/

Mapa lokalizacji PUP Suwałki:


Wyświetl większą mapę

 

Prawa Osoby bezrobotnej w PUP Suwałki:

Osoba zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP Suwałki ma prawo do korzystania  z następujących usług:

 • pośrednictwa pracy
 • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
 • organizacji szkoleń
 • finansowania kosztów studiów podyplomowych
 • finansowania kosztów przejazdu do pracodawcy, kosztów zakwaterowania
 • przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • przyznania dodatku aktywizacyjnego
 • odbywania stażu
 • odbywania przygotowania zawodowego dorosłych
 • przyznania stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
 • refundowania kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7.

Ponadto osoby bezrobotne, które ikończyłu 50 rok życia oraz są zarejestrowane w PUP Suwałki ponad 6 miesięcy mogą starać się o przyznanie funduszu przedemerytalnego.

Osoby bezrobotne, które pobierają dodatek socjalny, chcące wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej zachowują prawo do zachowania dodatku.

 

 

Powiązane artykuły