PUP Świdnica

Świdnica

Powiatowy Urząd Pracy Świdnica

PUP Świdnica
PUP Świdnica

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5
58-100 Świdnica

 


PUP Świdnica jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:15 – 15:15
Wtorek 7:15 – 15:15
Środa 7:15 – 15:15
Czwartek 7:15 – 15:15
Piątek 7:15 – 15:15

 

Interesanci przyjmowani są w PUP Świdnica w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 14:00
Wtorek 7:30 – 14:00
Środa 7:30 – 14:00
Czwartek 7:30 – 14:00
Piątek 7:30 – 14:00

 

Kontakt PUP  Świdnica :

Tel.: (74) 856 18 12, (74) 856 18 26
Fax: (74) 856 18 13

Szczegółowy wykaz telefonów:

 • Dyrektor  PUPŚwidnica
  tel. (74) 856 18 00, (74) 856 18 12
  Pokój 10a
 • Z-ca Dyrektora ds. Aktywnej Polityki Rynku Pracy
  tel . (74) 856 18 00, (74) 856 18 12
  Pokój 10b
 • Z-ca Dyrektora ds. Ewidencji, Świadczeń i Aktywizacji Bezrobotnych
  tel. (74) 856 18 00, (74) 856 18 12
 • Kierownik Działu Organizacyjnego
  tel. (74) 856 18 18
  Pokój 12
 • Z-ca Kierownika Działu Organizacyjnego
  tel. (74) 646 28 69
  Pokój 12
 • Kancelaria
  tel. (74) 856 18 24
  Pokój 11
 • Główny Księgowy
  tel. (74) 856 18 38
  Pokój 10c
 • Z-ca Głównego Księgowego
  tel. (74) 856 18 38
  Pokój 10c
 • Księgowość Budżetowa
  tel. (74) 856 18 19, (74) 646 28 64
  Pokój 310(III p.)
 • Księgowość
  Płatnik
  tel. (74) 856 18 17, (74) 646 28 65
  Pokój 309(III p.)CAZ
 • Kierownik Działu Usług Rynku Pracy
  tel. (74) 856 18 36
  Pokój 23a
 • Z-ca Kierownika Działu Usług Rynku Pracy
  tel. (74) 646 28 50
  Pokój 23a
 • Przyjmowanie ofert pracy, Pośrednicy zewnętrzni EURES
  tel. (74) 646 28 51, (74) 856 18 39
  Pokój 1

Stanowisko 1: A, B, C, Ć
tel. (74) 856 18 45

Stanowisko 2: S
tel. (74) 856 18 44

Stanowisko 3: F, H, N, O, Ś, T
tel. (74) 856 18 07

Stanowisko 4: D, G, R
tel. (74) 646 28 75

Stanowisko 1: W, V, Z, Ż, Ź, Y
tel. (74) 856 18 23

Stanowisko 2: P, J, U
tel. (74) 856 18 46

Stanowisko 3: E, I, L, Ł, M
tel. (74) 856 18 48

Stanowisko 4: K
tel. (74) 646 28 67

 • Doradcy zawodowi
  tel. (74) 856 18 06, (74) 856 18 28, (74) 856 18 35, (74) 856 18 31, (74) 856 18 47, (74) 856 18 49
 • Szkolenia
  tel. (74) 856 18 34, (74) 856 18 11
  Pokój 23
 • Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy
  tel. (74) 856 18 25
  Pokój 20a
 • Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  tel. (74) 856 18 27
  Pokój 19
 • Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Prace społecznie – użyteczne (wnioski)
  tel. (74) 646 28 56
  Pokój 19
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych
  tel. (74) 646 28 53, (74) 856 18 21
  Pokój 20
 • Kierownik Działu Funduszy i Programów Rynku Pracy
  tel. (74) 646 28 55
  Pokój 18a
 • Aktywny Powrót
  tel. (74) 856 18 40
  Pokój 18
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych, staże
  tel. (74) 856 18 08
  Pokój 8
 • Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
  tel. (74) 646 28 66
  Pokój 5
 • Kierownik Działu Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń
  tel. (74) 856 18 30
  Pokój 16
 • Z-ca Kierownika Działu Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń
  tel. (74) 856 18 10
  Pokój 16
 • Informacja
  Wydawanie zaświadczeń
  tel. (74) 856 18 26
  Pokój 6
 • Naliczanie Zasiłków
  tel. (74) 856 18 09, (74) 856 18 41, (74) 856 18 29
  Pokój 9
 • Rejestracja bezrobotnych
  tel. (74) 856 18 33
  Pokój 14
 • Rejestracja bezrobotnych
  tel. (74) 856 18 42, (74) 856 18 43
  Pokój 15
 • Archiwum
  tel. (74) 856 18 20
  Pokój 17
 • Ewidencja osób bezrobotnych
  tel. (74) 856 18 37
  Pokój 13
 • Kierownik Referatu ds. Informatyki, Statystyki, Analiz i Administrowania Siecią
  tel. (74) 646 28 88
  Pokój 5
  Informatyk
  tel. (74) 856 18 32
  Pokój 5

e-mail PUP Świdnica:

wrsw@praca.gov.pl

Strona www Powiatowy Urzęd Pracy  Swidnica :

http://www.praca.swidnica.pl/

Mapa lokalizacji PUP Świdnica:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły