PUP Świecie

PUP Świecie

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 195a
86-100 Świecie

Godziny otwarcia PUP Świecie

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30

Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy

Informacja / Centrala Telefon: +48 52 33 32 210
Informatyk 52 33 32 222
Starszy referent – ewidencja i świadczenia 52 33 32 257
Inspektor – księgowość 52 33 32 273
Pośrednik pracy – stanowisko zamiejscowe w Nowem 523327642
Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy 52 33 32 262
Księgowa 52 33 32 273
Inspektor – ewidencja i świadczenia – stanowisko zamiejscowe w Nowem 52 33 28 421 / 52 33 27 642
Starszy inspektor – rejestracja 52 33 32 255
Starszy inspektor 52 33 32 276
Doradca zawodowy 52 33 32 254
Inspektor – ewidencja i świadczenia 52 33 32 278
P.O. Dyrektor 52 33 32 210
Specjalista ds. programów 52 33 32 285
Pośrednik pracy 523332260
Inspektor powiatowy – zwrot kosztów przejazdu do pracy, na staże, roboty publiczne, prace społecznie-użyteczne 52 33 32 266
Specjalista ds. programów – staże 52 33 32 261
Pośrednik pracy 523332274
Specjalista ds. programów – stażysta 52 33 32 252
Starszy inspektor – rejestracja 52 33 32 270
Główny księgowy 52 33 32 210
Starszy inspektor powiatowy 52 33 32 222
Doradca zawodowy 52 33 32 256
Pośrednik pracy 523332283
Specjalista ds. programów – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 52 33 32 250
Pośrednik pracy 523332272
Księgowa 52 33 32 276
Pośrednik pracy 523332210
Specjalista ds. programów – refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 52 33 32 258
Specjalista ds. rozwoju zawodowego 52 33 32 277
Pośrednik pracy – stanowisko zamiejscowe w Nowem 523327642
Doradca zawodowy 52 33 32 264
Kierownik referatu rejestracji, ewidencji i świadczeń 52 33 32 271
Pośrednik pracy 523332263
Pośrednik pracy 523332280
Referent 52 33 32 278
Inspektor – ewidencja i świadczenia 52 33 32 257
Pośrednik pracy – stażysta 523332284
Inspektor 52 33 32 281
Kierownik referatu organizacyjnego 52 33 32 210
Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy 52 33 32 268
Pośrednik pracy – stażysta 523327642

FAX Powiatowego Urzędu Pracy

Fax: +48 52 33 32 253

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy

http://pupswiecie.pl/

Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy

pup@pup.swiecie.lo.pl

Oferty pracy w PUP Świeciu

http://pupswiecie.pl/pup/oferty-pracy/oferty-pracy-na-rynku-l/propozycja-urzedu/86,Oferty-pracy.html

Mapa dojazdu do PUP Świecie

PUP Świecie

Powiązane artykuły