PUP Toruń

PUP Toruń

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy
ul.Mazowiecka 49a
Toruń 87-140

Godziny otwarcia PUP Toruń

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30

Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy

Informacja w zakresie rejestracji i przyznawania świadczeń
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 232

Informacja o ofertach pracy
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 207

Zawieranie umów – staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społeczno-użyteczne
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 234

Szkolenia – Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 223

Dotacje – Stanowisko ds. aktywnych form
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 252

Doposażenia stanowisk pracy – Stanowisko ds. aktywnych form
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 231

Obsługa: Bony (stażowy, na zasiedlenie, zatrudnieniowy) , świadczenia aktywizacyjne, refundacja składek na ubezp. społeczne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnianie osób pow. 50 roku życia
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 208

Dyrektor Urzędu
Email: horbulewicz@pup.torun.pl
Telefon:łączy sekretariat

Zastępca Dyrektora
Email: rudnicka@pup.torun.pl
Telefon: 56 65 80 233

Zastępca Dyrektora
Email: blok@pup.torun.pl
Telefon: 56 65 80 235

Kierownik Wydziału
Email: b.szykowska@pup.torun.pl
Telefon: 56 65 80 222

Samodzielne stanowisko ds. kadr
Email: a.lewandowska@pup.torun.pl
Telefon: 56 65 80 206

Kancelaria
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: –

Statystyk
Email: k.pawelski@pup.torun.pl
Telefon: 56 65 80 239

Główny Księgowy
Email: k.stucke@pup.torun.pl
Telefon: 56 65 80 237

Inspektor Powiatowy
Email: v.dymarkowska@pup.torun.pl
Telefon: 56 65 80 204

Kierownik Wydziału
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 203

Informacja w zakresie rejestracji i przyznawania świadczeń
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 232

Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 224

Kierownik Wydziału
Email: e.slosarek@pup.torun.pl
Telefon: 56 65 80 234

Zawieranie umów – staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społeczno-użyteczne
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 234

Szkolenia – Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 223

Dotacje – Stanowisko ds. aktywnych form
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 252

Doposażenia stanowisk pracy – Stanowisko ds. aktywnych form
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 231

Obsługa: Bony (stażowy, na zasiedlenie, zatrudnieniowy) , świadczenia aktywizacyjne, refundacja składek na ubezp. społeczne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnianie osób pow. 50 roku życia
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 208

Wydział Pozyskiwania Funduszy Europejskich
Kierownik Wydziału
Email: m.maliszewska@pup.torun.pl
Telefon: 56 65 80 221

Sekretariat Urzędu
Starszy Inspektor
Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 202

Wydział Pośrednictwa i Poradnictwaukryj
Kierownik Wydziału
Email: m.wrzecionkowski@pup.torun.pl
Telefon: 56 65 80 230

Zastępca Kierownika
Email: m.ostrowska@pup.torun.pl
Telefon: 56 65 80 227

Informacja o ofertach pracy

Email: toto@praca.gov.pl
Telefon: 56 65 80 207
Pośrednik Pracy – oferty zagraniczne

Pokój: 15
Email: d.grausz@pup.torun.pl
Telefon: 56 65 80 226
Pośrednik Pracy – zgłaszanie ofert pracy

Pokój: Stanowisko 11
Email: m.lewicka@pup.torun.pl
Telefon: 56 65 80 229

FAX Powiatowego Urzędu Pracy

Fax: (56) 658 02 01

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy

http://www.pup.torun.pl/Formy-aktywizacji/Biezace

Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy

toto@praca.gov.pl

Oferty pracy w PUP Toruń

http://www.pup.torun.pl/Oferty-pracy/Oferty-pracy-na-rynku-lokalnym

Mapa dojazdu do PUP Toruń

PUP Toruń

Powiązane artykuły