PUP Tuchola

PUP Truchola

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

Powiatowy Urząd Pracy
Pl. Wolności 23
Tuchola 89-500

Godziny otwarcia PUP Opole

Poniedziałek 8.00-14.00
Wtorek 8.00-14.00
Środa 8.00-14.00
Czwartek 8.00-14.00
Piątek 8.00-14.00

Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy

Sekretariat pok. 201 II p.
tel. 52 55 90 800
fax. 52 55 90 801
e-mail: pup@tuchola.pl

Dyrektor PUP Tuchola
Henryka Dziurzyńska
pok. 201 II p.
tel. 52 55 90 802

Z-ca Dyrektora PUP Tuchola
Jadwiga Łyczywek
pok. 202 II p.
tel. 52 55 90 812

Dział Ewidencji i Świadczeń (parter):
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
tel. 52 55 90 808 lub 52 55 90 809

Stanowisko naliczania świadczeń – zasiłki, stypendia
tel. 52 55 90 811

Centrum Aktywizacji Zawodowej:
Pośrednictwo pracy (parter):
– pośrednicy pracy dla Miasta i Gminy Tuchola
tel. 52 55 90 814
– pośrednik pracy dla Gminy Gostycyn i pośrednictwo pracy EURES
tel. 52 55 90 815
– pośrednik pracy dla Gminy Cekcyn i Gminy Lubiewo
tel. 52 55 90 816
– pośrednik pracy dla Gminy Kęsowo i Gminy Śliwice
tel. 52 55 90 816

Szkolenia i rozwój zawodowy:
– parter – stanowisko nr 7
tel. 52 55 90 817

– II piętropok. 204
tel. 52 55 90 818

Instrumenty Rynku Pracy:
– staże, prace interwencyjne, roboty publiczne parter tel. 52 55 90 805
– dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja doposażenia stanowiska pracy
II piętro pok. 205 tel. 52 55 90 807

Doradcy zawodowi (II piętro) pok. 206 – 208
tel. 52 55 90 813

Klub Pracy (II piętro) pok. 203
tel. 52 55 90 800

Stanowisko programów rynku pracy (III piętro) pok. 303
tel. 52 55 90 810

Dział Finansowo-Księgowy (III piętro):
– główny księgowy pok. 301 tel. 52 55 90 803
– księgowość pok. 302 tel. 52 55 90 804

Informatyk (III piętro) pok. 304
tel. 52 55 90 806

FAX Powiatowego Urzędu Pracy

fax. 52 55 90 801

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy

http://www.pup.tuchola.pl/

Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy

pup@tuchola.pl

Oferty pracy w PUP Tuchola

http://www.pup.tuchola.pl/oferty

Mapa dojazdu do PUP Tuchola

PUP Truchola

Powiązane artykuły