PUP Włocławek

PUP Włocławek

Powiatowy Urząd Pracy w Włocławku

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kapitulna 24
Włocławek 87-800

Godziny otwarcia PUP Włocławek

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-16.00
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.00

Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy

centrala tel. (54) 234 00 89 , 234 00 90, 231 07 85

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku
tel.(54) 232 76 13
bstepniewska@pup-wloclawek.pl

Z-ca Dyrektora ds. Ewidencji i Świadczeń
tel.(54) 234 00 89 w. 29
ssawicki@pup-wloclawek.pl

Z-ca Dyrektora ds. Rynku Pracy
tel.(54) 234 00 89 w. 34
ajackowska@pup-wloclawek.pl

Główny Księgowy
tel. (54) 234 00 89 w.36
mwroblewska@pup-wloclawek.pl

Kierownicy Działów
Organizacyjno-Administracyjny:
Anna Wiśniewska tel.(54) 234 00 89 w.31
awisniewska@pup-wloclawek.pl

Ewidencji i Świadczeń:
tel.(54) 234 00 89 w.23
ekazmierczak@pup-wloclawek.pl

Instrumentów Rynku Pracy:
tel. ((54) 234 00 89 w. 46
rtorzewski@pup-wloclawek.pl

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
tel.(54) 234 00 89 w.12
jtomaszewski@pup-wloclawek.pl

Z-ca Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej
tel.(54) 234 00 89 w.42
mmlodzikowska@pup-wloclawek.pl

Kierownicy referatów:
Organizowanie stażu :
tel.(54) 234 00 89 w.28
kgizynska@pup-wloclawek.pl

Opracowywania i Wdrażania Projektów:
tel. (54) 234 00 89 w. 27
bulanowicz@pup-wloclawek.pl

Informatyk:
tel. (54) 234 00 89 w.22
ebrozek@pup-wlocawek.pl

FAX Powiatowego Urzędu Pracy

fax. (54) 231 07 82

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy

http://pup-wloclawek.pl/

Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy

towl@praca.gov.pl

Oferty pracy w PUP Włocławek

http://pup-wloclawek.pl/oferty

Mapa dojazdu do PUP Włocławek

PUP Włocławek

Powiązane artykuły