PUP Zamość

PUP Zamość

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Powiatowy Urząd Pracy
ul.Plac Wolności 1
22-400 Zamość

Godziny otwarcia PUP Zamość

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-16.00
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.00

Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy

Informacja / Centrala tel.(84)6383-331, (84)6383-366,
(84)6383-354,
DYREKTOR PUP (84)6383-335

Z-ca Dyrektora PUP ds. Programów Rynku Pracy (84)6383-365

Z-ca Dyrektora PUP ds. Aktywizacji Zawodowej i Świadczeń (84)6383-336

Sekretariat (84)6383-331

DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

Kierownik Działu (84)6383-362

Wieloosobowe stanowisko ds. analiz, rozliczeń i refundacji (84)6383-344

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji staży (84)6383-364
(84)6383-674

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji staży (84)6383-363
(84)6383-673

DZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU ZAWODOWEGO

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
Wspieranie pracodawców (84)6383-360
(84)6383-353
(84)6383-340

Szkolenia, krajowy fundusz szkoleniowy (KFS)
Przygotowanie zawodowe dorosłych (84)6383-361

DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Kierownik Działu (84)6383-356

Doradcy klienta indywidualnego (84)6383-334
(84)6383-355
(84)6383-681

Doradcy klienta indywidualnego (84)6383-337
(84)6383-682

Doradcy klienta indywidualnego (84)6383-670
(84)6383-671

Doradcy klienta indywidualnego (84)6383-358
(84)6383-351

Doradcy klienta instytucjonalnego (84)6383-366
(84)6383-343
(84)6383-349

Doradca klienta dla osób z niepełnosprawnością (84)6383-345

Giełdy pracy, spotkania grupowe
ul.Orlicz-Dreszera 36 (84)6436-364

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Wieloosobowe stanowisko ds. pośrednictwa pracy i rejestracji (84)6383-357

Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń (84)6383-339

Wieloosobowe stanowisko ds. zaświadczeń (84)6383-346

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Główny Księgowy-Kierownik Działu (84)6383-352

Wieloosobowe stanowisko ds. funduszy celowych, EFS i weryfikacji zgłoszeń do ZUS (84)6383-347

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi instrumentów i usług rynku pracy (84)6383-347

Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu Urzędu, płac i księgowości budżetowej (84)6383-348

DZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY

Kierownik Działu
Staszica 31 (84)6383-333

Samodzielne stanowisko ds. kadr
Staszica 31 (84)6383-330

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli
Staszica 31 (84)6383-672

Samodzielne stanowisko ds. informacji (84)6383-354

Samodzielne stanowisko ds. bhp, ppoż i OC
Staszica 31 (84)6383-332

Sala konferencyjna
Staszica 31 (84)6383-676

WYDZIELONE STANOWISKA PRACY

Wieloosobowe stanowisko ds. informatyki, statystyki i analiz (84)6383-338

Wieloosobowe stanowisko ds. prawnych, windykacji i odwołań
Staszica 31 (84)6383-341

Wieloosobowe stanowisko ds. projektów (84)6383-350
(84)6383-680

FAX Powiatowego Urzędu Pracy

fax (84)6383-342

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy

http://zamosc.praca.gov.pl/urzad

Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy

luza@praca.gov.pl

Oferty pracy w PUP Zamość

http://zamosc.praca.gov.pl/oferty-pracy

Mapa dojazdu do PUP Zamość

PUP Zamość

Powiązane artykuły