PUP Żnin

PUP Żnin

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Składowa 4,
88-400 Żnin

Godziny otwarcia PUP Żnin

Poniedziałek 7.00-15.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-15.00

Numer telefonu do Powiatowego Urzędu Pracy

Telefony: 523031064, 523031083, 523031112
Kierownictwo Urzędu
Dyrektor PUP w Żninie
wew. tel. 50

Zastępca Dyrektora
wew. tel. 51

Sekretariat
wew. tel. 10

Samodzielne stanowisko ds. kadr, płac i kontroli wewnętrznej
wew. tel. 55

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy
wew. tel. 54
wew. tel. 52

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Dział Instrumentów Rynku Pracy

Kierownik
wew. tel. 59

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
wew. tel. 63

Roboty publiczne,
Bon na zatrudnienie
wew. tel. 56

Refundacje:
Roboty publiczne, Prace interwencyjne
wew. tel. 56
wew. tel. 69

Prace interwencyjne,
Prace społecznie użyteczne,
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
Program Aktywizacja i Integracja „PAI”
wew. tel. 69

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
Refundacja składki ZUS za skierowanych do pracy bezrobotnych poniżej 30 roku życia,
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
wew. tel. 60

Staże,
Bon stażowy,
Grant na telepracę,
Świadczenia aktywizacyjne
wew. tel. 73

Bon na zasiedlenie
wew. tel. 68

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Dział Usług Rynku Pracy
Kierownik
wew. tel. 61

DORADCY KLIENTA GMINA ŻNIN
wew. tel. 77

DORADCY KLIENTA GMINA BARCIN
wew. tel. 57

DORADCY KLIENTA GMINA ŁABISZYN
wew. tel. 75

DORADCY KLIENTA GMINA GĄSAWA
wew. tel. 68

DORADCY KLIENTA GMINA ROGOWO
wew. tel. 68

DORADCY KLIENTA GMINA JANOWIEC WLKP.
wew. tel. 67

Statystyka analizy rynku pracy
wew. tel. 77
wew. tel. 67

Szkolenia, kursy
wew. tel. 77

Przygotowanie zawodowe dorosłych
wew. tel. 77

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania
wew. tel. 77

Dział Ewidencji i Świadczeń
Kierownik
wew. tel. 74

Specjaliści ds. ewidencji i świadczeń

wew. tel. 74
wew. tel. 70

Specjaliści ds. rejestracji
wew. tel. 62

Informacja, zaświadczenia
wew. tel. 71

Inspektor ds. naliczania świadczeń i zamówień publicznych
wew. tel. 70

Dział Administracyjno-Organizacyjny

Kierownik
wew. tel. 53

FAX Powiatowego Urzędu Pracy

Fax: 523031085

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy

http://www.pup-znin.home.pl/news.php

Adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy

tozn@praca.gov.pl

Oferty pracy w PUP Żnin

http://www.pup-znin.home.pl/viewpage.php?page_id=26

Mapa dojazdu do PUP Żnin


PUP Żnin

Powiązane artykuły