Rejestracja w Urzędzie Pracy

Rejestracja w Urzędzie Pracy

W obecnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID –19 coraz większa liczba ludzi traci pracę. Niestety obserwuje się branże, w których mimo chociażby częściowego odblokowania gospodarki grożą dalsze zwolnienia. Z związku z tym, jak uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak dokonać tego bez narażania się na niebezpieczeństwo i bez wychodzenia z domu?

Status osoby bezrobotnej upoważnia do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Rejestracja w PUP-ie może przebiegać w sposób tradycyjny – w trakcie wizyty w placówce. Obecnie wniosek o status osoby bezrobotnej można zarejestrować również on-line przez Internet. Jest możliwe na stronie praca.gov.pl i mogą dokonać tego osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP.

Warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest co najmniej roczny staż pracy i wykazanie, że wnioskujący przepracował minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy. Poza tym konieczne jest wykazanie, że pracownik otrzymywał za tę pacę co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Osoba chcąca uzyskać status bezrobotnego musi być zdolna i gotowa do podjęcia pracy, dlatego w UP nie mogą rejestrować się osoby, które przebywają na zwolnieniu lekarskim.

Po wypełnieniu ankiety na stronie praca.gov.pl trzeba wybrać “Zgłoszenie do rejestracji”, a następnie należy wybrać urząd, w którym chcemy się zarejestrować.  Urzędem właściwym dla danej osoby jest urząd w miejscu, w którym osoba posiada meldunek stały lub czasowy. W przypadku osób nieposiadających meldunku, powinny się one zarejestrować w urzędzie, który działa na terenie, na którym dana osoba aktualnie przebywa. Po wypełnieniu ankiety system poinformuje o statusie określonym na podstawie odpowiedzi. Po akceptacji strona przeniesie nas do zakładki z wyborem metody rejestracji.

Trzeba pamiętać o tym, że niezależnie od tego czy dokonujemy rejestracji stacjonarnie czy on-line potrzebne są do tego odpowiednie dokumenty. Koniecznym w tym wypadku jest udokumentowanie posiadanego wykształcenia oraz uprawnień. W związku z tym potrzebne będą m.in.: świadectwa pracy, certyfikaty, dyplomy. 

Powiązane artykuły